DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi Terminoloji IAY   173 1 1 1 1

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ŞENAY DAĞILGAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; tıp terminolojisinin temel esaslarını kavratmak, hareket sistemi, solunum sistemi, gastrointestinal sistem, merkezi sinir sistemi, dolaşım sistemi, ürogenital sistem ve diğer organlarla ilgili tıbbi terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlilikleri kazandırmaktır
Dersin İçeriği
Bilgi:Tıp terminolojisi ile ilgili kuramsal bilgilere sahiptir. Tıbbi terminolojinin temel öğelerinin yazılışını, okunuşunu ve anlamlarını bilir.Beceri:Yaşlı ve yaşlı sağlığı ile ilgili tıbbi terimleri kavrayabilir. Sistemlere ait tıbbi terimleri kavrayarak durum değerlendirmesi yapabilir. Tıbbi terminoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir. Mesleki yeterlilik.Sağlık alanında hizmet sunduğu sağlık kurum ve kuruluşlarında hem kendi meslektaşları hem de diğer sağlık elemanları ile iletişimde ortak dil olarak tıbbi terminoloji dilini yeterli düzeyde kullanabilir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tıbbi terminoloji alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
2) Tıbbi terminolojinin temel öğelerinin yazılışını, okunuşunu ve anlamlarını açıklar.
3) Hasta takibinde kullanılan terimleri bilir
4) Tıp terminolojisinde ek, ön ek, son ek kavramları, eponim, akronim kelimeleri, kısaltmaları bilir
5) Temel patolojik terimler ve temel semptomatik terimleri bilir
6) Tüm sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler
7) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahip olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, Dersin Tanıtımı, Tıbbi Terminoljiye giriş, tarihçe Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
2 Dilbilimsel açıdan tıp terimleri Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
3 Tıp terminolojisinde ek, ön ek, son ek kavramları, eponim, akronim kelimeler, kısaltmalar Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
4 Uluslar arası terimlerin ulusal dillere aktarılması (Alıntılama, Aktarma, Tercüme etme) Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
5 Hasta takibinde kullanılan özel terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
6 Temel patolojik terimler, Temel semptomatik terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
7 Temel anatomik terimler, İnsanın Yapısına İlişkin Temel Tanım ve Terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı sınav
9 Hareket sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
10 Sinir ve endokrin sisteme ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
11 Kardiyovasküler sisteme ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler. Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
12 Solunum sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
13 Sindirim sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler. Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
14 Boşaltım sistemine ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
15 Genital sisteme ilişkin anatomik, tanısal ve semptomla ilgili terimler Ders notlarının okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu1. Arslantaş D., Özbabalık D., Naçar M., Arslantaş A., Aslan D., Erol K., Adapınar B., Ünsal A. Tıbbi Terminoloji Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri ,Eskişehir, 2012.
2.Artuoğlu,M.A. ,Kaplan,A.,Yılmaz A.Tıbbi Terminoloji, Denge Matbaa, Ankara,2004.
Diğer Kaynaklar