DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Etiği ve İletişim IAS   204 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülay HALİDİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLAY HALİDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı etik, tıp etiği ve meslek etiği kavramlarını tanımlama, tıp etiği ilkelerini açıklama, hastane öncesi alanda ortaya çıkabilecek olası etik problemleri analiz etmektir.
Dersin İçeriği
1-Etik Kavramı, Etik ve Ahlak 2-Meslek Etiği ve Tıp Etiği, Deontoloji 3-Etik ve Hukuk, Etik Kodlar 4-Tıp Etiği İlkeleri 5-Paternalizm, Aydınlatılmış Hasta Onamı 6-Mahremiyet, Hasta Sırrı ve Gizlilik 7-Tıbbi Gerçeğin Söylenmesi 9-Organ Transplantasyonu ve Etik 10-Ölüm Kavramı ve Etik 11-Hastane Öncesi Alanın Etik Boyutu 12-Hastane Öncesi Alanda Ortaya Çıkabilecek Etik Sorunlar

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etik, tıp etiği, meslek etiği ve deontoloji kavramlarını tanımlar.
2) Etik-ahlak-hukuk kavramlarını ayırt eder.
3) Tıp etiği ilkelerini açıklar.
4) Hastane öncesi alanda ortaya çıkabilecek olası etik problemleri ve ikilemleri tıp etiği ilkeleri çerçevesinde listeler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı ve Ders Akışının Açıklanması; Etik Kavramı, Etik ve Ahlak Ders notlarının Okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Meslek Etiği ve Tıp Etiği, Deontoloji Ders notlarının Okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Etik ve Hukuk, Etik Kodlar Ders notlarının Okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Tıp Etiği İlkeleri 1 Ders notlarının Okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Tıp Etiği İlkeleri 2 Ders notlarının Okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Paternalizm, Aydınlatılmış Hasta Onamı ve İletişim Ders notlarının Okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Mahremiyet, Hasta Sırrı ve Gizlilik Ders notlarının Okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Tıbbi Gerçeğin Söylenmesi Ders notlarının Okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Hasta Hakları Ders notlarının Okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Organ Transplantasyonu ve Etik Ders notlarının Okunması Anlatım
Tartışma
12 Ölüm Kavramı ve Etik Ders notlarının Okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Hastane Öncesi Alanın Etik Boyutu Ders notlarının Okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Hastane Öncesi Alanda Ortaya Çıkabilecek Etik Sorunlar Ders notlarının Okunması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Hastane Öncesi Alanda İletişim Ders notlarının Okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu1. Aydın E. Tıp Etiğine Giriş. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 2001,
2.Adair, John (Çev. Ömer Çolakoğlu) (2006): Etkili İletişim. Yönetim Silahlarının en önemlisi. 3. baskı. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı
Diğer Kaynaklar