DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Adli Tıp IAS   208 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Behnan ALPER
Dersi Verenler
Prof. Dr.BEHNAN ALPER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Adli Tıp Uygulamaları hakkında bilgi sahibi olması, adli olaylardaki uygulamalar hakında farkındalık yaratma.
Dersin İçeriği
Adli Tıp ve Adli Bilimler uğraş alanları, tıbbi uygulamalarda sorumluluk, Adli Prosedür, Ölüm ve Postmortem Değişiklikler, Otopsi, Adli Seroloji ve Hemogenetik, Ölümlerin sınıflandırılması (Ani beklenmedik ölümler), Yaralar, Adli Rapor, Adli ve Klinik Toksikoloji, Şiddet, Suç sayılan cinsel amaçlı davranışlar, Adli Psikiyatri, Suç ve Çocuk.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Adli Tıp Uygulamaları hakkında bilgi sahibi olur.
2) Adli olaylardaki uygulamalarındaki hukuki prosedürü bilir.
3) Adli olguya temel yaklaşımı bilir.
4) Adli makamlarla yazışma ve iletişim tekniklerini bilir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ölüm, somatik ölüm Portfolyo Anlatım
2 Hücresel ölüm tanımı, beyin ölümü Portfolyo Anlatım
3 Kokuşma, sabunlaşma, mumyalaşma, maserasyon Portfolyo Anlatım
4 Postmortem değişiklikler Portfolyo Anlatım
5 Cerrahi otopsi Portfolyo Anlatım
6 Adli otopsi Portfolyo Anlatım
7 Adli otopsi ve cerrahi otopsi farkları Portfolyo Anlatım
8 Ara Sınav
9 Adli ve cerrahi otopside kullanılan araç ve gereçler Portfolyo Anlatım
10 Otopsi salonu Portfolyo Anlatım
11 Özellikli adli otopsiler Portfolyo Anlatım
12 Suda boğulma, zehirlenmeler, elektrik çarpması Portfolyo Anlatım
13 Adli otopsi raporları Portfolyo Anlatım
14 Mikroskopik ölüm nedeni Portfolyo Anlatım
15 Genel tekrar Portfolyo Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar