DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Yabancı Dil 2 SHS   228 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Meral KURT
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ASLICAN DEĞERLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İlk ve Acil Yardım ile Yaşlı Bakımı programı öğrencileri karşısındakini anlayacak ve cevap verebilecek düzeyde ingilizce bilgisine sahip olacaktır
Dersin İçeriği
temel zaman bilgileri hastane bölümleri ve çalışanları vücudumuz septomlar ve hayati bulgular ağrılar acil servis ve ambulans hizmetleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel zamanlar
2) Temel zamanlar
3) Sayılabilen ve sayılamayan isimler var yok
4) Sayılabilen ve sayılamayan isimler var yok
5) Hastane bölümleri ve çalışanları
6) Hastane bölümleri ve çalışanları
7) Vücudumuz
8) Sınav
9) Semptomlar ve hayati bulgular
10) Semptomlar ve hayati bulgular
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel zamanlar Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
2 Temel zamanlar Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
3 Sayılabilen ve sayılamayan isimler var yok Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
4 Sayılabilen ve sayılamayan isimler var yok Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
5 Hastane bölümleri ve çalışanları Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Rol Oynama
Benzetim
6 Hastane bölümleri ve çalışanları Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
7 Vücudumuz Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
Rol Oynama
8 Ara Sınav
9 Semptomlar ve hayati bulgular Konu anlatımı
10 Semptomlar ve hayati bulgular Konu anlatımı
11 Ağrılar Konu anlatımı
12 Ağrılar Konu anlatımı
13 Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri Konu anlatımı
14 Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri Konu anlatımı
15 Acil Servis ve Ambulans Hizmetleri Konu anlatımı Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar