DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Travma IAY   166 2 6 6 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Gülay HALİDİ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.GÜLAY HALİDİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı travmayı tanımlama, travma sonucu etkilenen vücut bölgelerine ve sistemlerine uygun acil bakım müdahalelerini uygulama ve uygun transport şekillerini göstermektir.
Dersin İçeriği
1- Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak 2-Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak 3-Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 4-Kafa, Yüz ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 5- Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 6- Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 7- Karın Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 8- Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 9- Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak 10- Özellikli Travma Olgularına Acil Bakım Uygulamak 11- Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 1 12- Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 2 13- Yanıklarda Acil Bakım Uygulamak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dış Kanama durumlarında uygulanabilecek acil bakım girişimlerini açıklar.
2) Yumuşak doku yaralanma türlerini ve acil bakım girişimlerini tanımlar.
3) Kafa travmaları sonucu kişide ortaya çıkabilecek bilinç durumundaki değişiklikleri ve glaskow koma skalasını listeler ve acil bakım girişimlerini açıklar.
4) Yüz ve boyun yaralanmalarında acil bakım girişimlerini belirtir.
5) Spinal Kord yaralanmalarının belirtilerini, bulgularını, acil bakım girişimlerini ve taşıma tekniklerini listeler.
6) Göğüs yaralanmalarını ve bunun acil bakım girişimlerini açıklar.
7) Batın ve pelvis yaralanmalarının belirtilerini, bulgularını ve acil bakım girişimlerini listeler.
8) Ekstremite yaralanmalarının türlerini ve alandaki acil bakım müdahalelerini açıklar.
9) Soğuk-sıcak yaralanmalarının bulgularını ve a acil bakım girişimlerini belirtir.
10) Yanıklarda acil bakım müdahalelerini açıklar.
11) Elektrik ve yıldırım çarpmalarının bulgularını, ayırt edici niteliklerini ve acil bakım müdahalelerini tanımlar.
12) Asfiksi türlerini, asfiksiye yaklaşım biçimlerini ve acil bakım müdahalelerini belirtir.
13) Yabancı cisim varlığında acil bakım girişimlerini açıklar.
14) Zehirlenme durumlarını ve bunlara acil bakım yaklaşımlarını belirtir.
15) Isırık ve sokma durumlarında acil bakım müdahalelerini açıklar.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin Tanıtımı ve Ders Akışının Açıklanması Anlatım
2 Travma Vakalarına Genel Yaklaşımı Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013. Anlatım
3 Dış Kanamalarda Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013. Anlatım
Problem Çözme
4 Yumuşak Doku Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013. Anlatım
Problem Çözme
5 Kafa, Yüz ve Boyun Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013. Anlatım
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
6 Omurga Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013. Anlatım
Problem Çözme
7 Göğüs Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013. Anlatım
8 Ara Sınav *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013. Anlatım
Problem Çözme
9 Vize Sınavı *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013. Yazılı Sınav
10 Pelvis Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013. Anlatım
Problem Çözme
11 Ekstremite Yaralanmalarında Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013. Anlatım
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
12 Özellikli Travma Vakalarına Acil Bakım Uygulamak *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013. Anlatım
13 Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 1 *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013. Anlatım
Problem Çözme
14 Çevresel Acillerde Bakım Uygulamak 2 *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013. Anlatım
Problem Çözme
15 Yanıklarda Acil Bakım Uygulamak, Dersin Değerlendirilmesi *Halidi G. Çukurova Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Travma Ders Sunumu Notları, 2013. Anlatım
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
1-Bledsoe BE, Benner RW. Critical Care Paramedic. New Jersey:Pearson Education, 2006. 2-Knoop KJ, Stack LB, Storrow AB. Atlas of Emergency Medicine. 2.Baskı, Spain:Mc Graw-Hill Companies, 2002. 3-Şelimen D, Özşahin A, Gürkan A, Taviloğlu K. Hemşire, Tekniker ve Teknisyenlere Yönelik Travma ve Resüsitasyon Kursu Kitabı. İstanbul: Kuban Matbaa, 2008. 4-Travmalı Hastaya Hastane Öncesi Acil Bakım Travma Ekipmanlarının Uygulanması ve Hasta Taşıma. Paramedik Derneği Mezuniyet Sonrası Eğitim Kitapçıkları No: 3. 5-Sofuoğlu MT, Erol RO, Topaçoğlu H. Ambulans Ekipleri Standardizasyonu. İzmir: Acil Ambulans Hekimleri Derneği Yayınları, 2009. 6- Sarıkaya S, Ay D, Özel G, Topaçoğlu H, Yenal S, Atilla R, Karcıoğlu Ö. Alanda Acil Bakım (Paramedikler İçin). İstanbul: Yeditepe Üniversitesi, 2010. 7- Heckman jD, Rosenthal RE, Worsing RA, McFee AS. Hasta ve Yaralıların Acil Bakımı ve Nakledilmesi. Çeviren Perek S. ve ark. Editör Minkari T. 2. Baskı, İstanbul: Mısırlı Matbaası, 1992.