DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yara Bakımı SHS   236 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Şenay DAĞILGAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yaralar ve yara bakımı hakkında bilgi ve beceri kazandırmak Uzun süre yatağa bağlı olan hastalarda yatak yaralarının bakımı ve önlenmesi
Dersin İçeriği
1 Yara ve yara çeşitlerini açıklar. 2 Yara bakımını açıklar. 3 Yaraları sınıflandırabilir. 4 Yaraların önlenmesinde uygun önlemleri alabilir. 5 Yara bakımını uygular

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yara ve açık yara bakımı Yanık yarası ve tedavisi
2) Yanık yarası bakımı Diyabetik yara Venöz ülserlerin tedavisi Bası yaraları Kalıcı yara kapatma yöntemleri
3) Yara kapatmada geçici örtüler
4) Yara iyileşmesinde destek sağlayan yöntemler
5) Akut radyasyon yaralanma
6) Kimyasal yaralanmalar ve müdahale yöntemlerini bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
X
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
X
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
X
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
X
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
X
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yara ve açık yara bakımı Ders notlarının okuması
2 Yanık yarası ve tedavisi Ders notlarının okuması
3 Yanık yarası bakımı Ders notlarının okuması
4 Diyabetik yara Ders notlarının okuması
5 Venöz ülserlerin tedavisi ve bakımı Ders notlarının okuması
6 Basınç yaraları Ders notlarının okuması
7 Kalıcı yara kapatma yöntemleri Ders notlarının okuması
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Yara kapatmada geçici örtüler Ders notlarının okuması
10 Yara iyileşmesinde destek sağlayan yöntemler Ders notlarının okuması
11 Akut radyasyon yaralanmaları Ders notlarının okuması
12 Isırık yaralanmaları Ders notlarının okuması
13 Ateşli silah yaralanmaları Ders notlarının okuması
14 Kimyasal yaralanmalar ve müdahale yöntemleri Ders notlarının okuması
15 Kimyasal yaralanmalar ve müdahale yöntemleri Ders notlarının okuması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar