DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Anatomi SH   127 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Neslihan BOYAN
Dersi Verenler
Arş.Gör.Dr.HÜSEYİN ERDEM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel insan anatomisinin sistematik ve fonksiyonel olarak tanımlanması.
Dersin İçeriği
Anatomi´ye giriş, kas-iskelet sistemi, dolaşım sistemi, lenfatik sistem, solunum sistemi , sindirim sistemi, üriner sistem, sinir sistemi, göz, kulak, endokrin sistem ve üreme sistemi anatomisi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Anatomiyi tanımlar.
2) Anatomik terminolojiyi kullanır.
3) Kemiklerin, eklemlerin ve kasların genel özelliklerini açıklar.
4) Hareket sisteminin anatomik temellerini ayırt eder.
5) Dolaşım ve solunum sistemlerine ait temel anatomik yapıları tanımlar.
6) Sindirim ve boşaltım sistemlerine ait temel anatomik yapıları açıklar.
7) Sinir sistemi anatomisinin temellerini açıklar.
8) Göz ve kulağın temel anatomisini açıklar.
9) Endokrin bezlerin anatomik temellerini tanımlar.
10) Üreme sistemi anatomisinin temelini ayırt eder.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi terminolojiye uygun bir şekilde insan vücudunu yapısal ve fonksiyonel açıdan tanımlar.
2
Olay yerine, hastaya/ kazazedeye ve kendisine yönelik alınması gereken güvenlik önlemlerini tanımlar, hastayı/ kazazedeyi taşımak için gerekli ekipmanları ve uygun taşıma yöntemlerini açıklar.
3
Görev-yetki-sorumlulukları dahilindeki ilaçları ve ilaç uygulama yöntemlerini belirtir.
4
Oksijen tedavisinin endikasyonlarını ve ekipmanlarını tanımlar.
5
Endike olduğu durumlarda endotrakeal entübasyonu açıklar
6
Doğru ekipmanla kanama kontrol yöntemlerini tanımlar
7
İleri yaşam desteği basamaklarını listeler
8
Ambulansın kullanımını, bakımını ve kontrolünü açıklar
9
Olası meslek kazalarından korunabilmek için uygun vücut mekanik yöntemleri sıralar
10
Hastanın/kazazedenin durumunu fiziksel muayene ve diğer tanılama yöntemleriyle etkin bir şekilde açıklar
11
Otomatik ve manuel eksternal defibrilatörü kullanır
12
Hastanın/kazazedenin immobilizasyonun gerekli olduğu durumlarda uygun ekipmanları kullanır
13
Multiple yaralanmalarda veya afetlerde triyajı veya triyaj tekniklerini yönetir
14
Temel yaşam desteği basamaklarını ve yöntemlerini uygular
15
Hastanın/kazazedenin problemine yönelik çözüm pratiklerini uygulamada bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır
16
Öğrenme dinamiklerini göz önünde bulundurarak alanına özgü bilgilere ulaştığında eleştirel bir yaklaşımla bilgileri analiz eder
17
Uygun teknikleri ve yöntemleri kullanarak komuta kontrol merkezi, diğer kuruluşlar ve hasta/hasta yakınlarıyla iletişim kurar
18
Ekip üyeleri ve diğer kuruluşlarla kooperasyonu sağlar
19
Haberleşmeyi sağlama ve veri aktarımı için bilgi iletişim teknolojilerini ve gerekli olduğu durumlarda en az bir yabancı dili kullanır
20
Değişen çevre koşullarının ve teknolojik ilerlemenin sonuçlarını izler ve bu koşulların alana özgü dinamiklerini analiz eder

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Anatomiye giriş Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Kemikler hakkında genel bilgiler ve iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Kemikler hakkında genel bilgiler ve iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
4 Eklemler hakkında genel bilgiler ve iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
5 Kaslar hakkında genel bilgiler ve kas-iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
6 Kaslar hakkında genel bilgiler ve kas-iskelet sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
7 Dolaşım sistemi ve lenfatik sistem Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
8 ARA SINAV Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav
9 Solunum sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
10 Sindirim sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
11 Sindirim sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
12 Üriner sistem Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
13 Sinir sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
14 Sinir sistemi, göz ve kulak anatomisi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
15 Endokrin sistem ve Üreme sistemi Kaynak ders notları ve ders sunuları Anlatım
Soru-Cevap
16-17 FİNAL SINAVI Kaynak ders notları ve ders sunuları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuProf. Dr. Ahmet Hilmi Yücel. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anatomi Ders Notları.
Diğer Kaynaklar