DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tıbbi ve Aromat.Bitki Hast. TAB   222 4 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Naime Zülal ELEKCİOĞLU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel fitapatoloji, tıbbi ve aromatik bitkilerde bulunan hastalık etmenlerinin (fungal hastalıklar, viral hastalıklar, bakteriyal hastalıklar) ve yabancıotların tanınması ve mücadele yöntemlerinin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Fungal, bakteriyel ve viral hastalık etmenleri ile yabancı otların tıbbi ve aromatik bitkilerde neden olduğu hastalıklar ve mücadele yöntemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tıbbi ve aromatik bitkilerde görülen mantari hastalıklar ile bunların mücadele yöntemlerini öğrenir
2) Tıbbi ve aromatik bitkilerde görülen bakteriyel hastalıklar ile bunların mücadele yöntemlerini öğrenir
3) Tbbi ve aromatik bitkilerde görülen viral hastalıklar ile bunların mücadele yöntemlerini öğrenir
4) Öğrenciler tıbbi ve aromatik bitkilerde görülen önemli yabancıotlar ile bunların mücadele yöntemlerini öğrenir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi ve aromatik bitkilerin genel özellikleri, kullanım alanları hakkında bilgi edinilir.
2
Dünyada ve Türkiye'de yoğun yetişririciliği yapılan tıbbi ve aromatik bitkileri tanır.
3
Tıbbi ve aromatik bitkilerin toprak istekleri, iklim isteklerini öğrenir.
4
Tıbbi bitki, aromatik bitki, baharat bitkisi, keyif bitkileri, boya bitkileri hakkında bilgi edinir.
5
Laboratuvar ortamında uçucu yağ elde etme, parfüm yapımı vb. öğrenir.
6
Tıbbi ve aromatik bitkilerin arazi koşullarında üretimini ve hasadını gerçekleştirir
7
Tıbbi ve aromatik bitkilerin fitoterapi aromaterapi alanında kullanımlarını öğrenir
8
Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim yöntemlerini öğrenir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitkilerde zarar oluşturan bakteriyel hastalıkların ekonomik önemleri ve tarihçeleri Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bitkilerde zarar oluşturan bakteriyel hastalıkların özellikleri, oluşturduğu hastalık belirtileri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki önemli bakteriyel hastalıklar, özellikleri, oluşturduğu hastalık belirtileri mücadele yöntemleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Bitkilerde zarar oluşturan fungal hastalıkların ekonomik önemleri ve tarihçeleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki önemli fungal hastalıklar Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki önemli fungal hastalıkların özellikleri, oluşturduğu hastalık belirtileri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki önemli fungal hastalıkların mücadele yöntemleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav aynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Bitkilerde zarar oluşturan viral hastalıklar, ekonomik önemleri, tarihçeleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki önemli viral hastalıklar ve özellikleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki önemli viral hastalıkların mücadele yöntemleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Bitkilerde zarar oluşturan yabancotların tanınması, ekonomik önemleri, özellikleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki önemli yabancı ot türleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki önemli yabancı otların, özellikleri, zararı Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Tıbbi ve aromatik bitkilerdeki önemli yabancı otların mücadele yöntemleri Kaynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak derse hazırlanmak, sunu hazırlamak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları aynak kitaplardan ve verilen sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar