DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Uygulama TAB   138 2 0 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Hakan KAVUR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin çeşitli zirai uygulamaları pratikte öğrenmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Tarla tarımında tohumluk, tohum yatağı hazırlama, ekim-dikim teknikleri, gübreleme, tarımsal savaşım yöntemleri, sulama ve drenaj ile hasat uygulamaları

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tarla tarımında tohumluk uygulamalarını kavrayabilmek
2) Tarla tarımında tohum yatağı hazırlık uygulamalarını kavrayabilme ve ortaya çıkan sorunlar hakkında çözüm önerebilmek
3) Tarla tarımında ekim ve dikim uygulamalarını kavrayabilmek
4) Tarla tarımında gübreleme uygulamaları kavrayabilme ve alternatif çözümler türetebilmek
5) Tarla tarımında tarımsal savaşım uygulamalarını kavrayabilmek
6) Tarla tarımında sulama-drenaj ve hasat uygulamalarını kavrayabilme ve materyal temini-üretim süreci-ekonomik analiz konularında bilgi verebilmek
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tıbbi ve aromatik bitkilerin genel özellikleri, kullanım alanları hakkında bilgi edinilir.
2
Dünyada ve Türkiye'de yoğun yetişririciliği yapılan tıbbi ve aromatik bitkileri tanır.
3
Tıbbi ve aromatik bitkilerin toprak istekleri, iklim isteklerini öğrenir.
4
Tıbbi bitki, aromatik bitki, baharat bitkisi, keyif bitkileri, boya bitkileri hakkında bilgi edinir.
5
Laboratuvar ortamında uçucu yağ elde etme, parfüm yapımı vb. öğrenir.
6
Tıbbi ve aromatik bitkilerin arazi koşullarında üretimini ve hasadını gerçekleştirir
7
Tıbbi ve aromatik bitkilerin fitoterapi aromaterapi alanında kullanımlarını öğrenir
8
Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim yöntemlerini öğrenir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, tarla bitkilerinin sınıflandırılması, tohumluk kavramı, tohum koleksiyonu incelemesi, Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Tohumluğun özellikleri (safiyet, BTA, hektolitre ağırlığı, nem içeriği, çimlenme testleri, vb) Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Toprak işleme zamanı, derinliği, toprak işleme araç ve makineleri, parselasyon, Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Markör, vb alet kullanımı, ekim-dikim işlemleri (zamanı, derinliği, yöntemi, vb), seyreltme ve tekleme işlemleri Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Gübreleme (işletme gübresi, ticari gübreler) Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Gübreleme teknikleri, alet ve makineler Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Tarımsal savaşım (kültürel, kimyasal, biyolojik savaşım) Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Konu ile ilgili ön araştırma Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Tarımsal savaşım araçları (karadan, havadan ilaçlama), koleksiyon bahçesinin ilaçlanması Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Sulama yöntemleri (yüzey, yağmurlama, damla, sızdırma sulama, vb) Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Verim tayinleri, kuru madde analizleri Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Hasat kavramı (amacı, zamanı, yüksekliği, vb) Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Makine ve elle tohum harmanı Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Teknik gezi Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Dönem projesi sunumları Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili ön araştırma Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar