DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Arazi toplulaştırmasının tanımı, amacı ve Türkiye'deki tarımsal yapı Verilen uygulamaları yapmak
2 Arazi toplulaştırmasının faydaları ve yöntemleri Verilen uygulamaları yapmak
3 Avrupa'da arazi toplulaştırma çalışmaları Verilen uygulamaları yapmak
4 Arazi toplulaştırmasında hukuki mevzuat Verilen uygulamaları yapmak
5 Arazi toplulaştırmasının iş akışı Verilen uygulamaları yapmak
6 Ön etüdlerin yapılması:Arazi malikleri ile ön görüşme ( isteğe bağlı toplulaştırma)Kadastro işlemleri ,Proje alanı sınırlarının tesbitiAT-1 ve AT-2 listelerinin tanzimi, Arazi maliklerinden muvafakat alınması,Ön etüd raporunun hazırlanması Bakanlar Kurulu Kararının Alınması Verilen uygulamaları yapmak
7 Planlama:Düzenleme alanının ilanı ve tapuya şerh verilmesi,Proje sahasının halihazır durumunun tesbiti, Mülkiyet etüdlerinin yapılması Verilen uygulamaları yapmak
8 Ara Sınav Sınav Hazırlığı
9 Sabit tesislerin tesbit edilmesi Ortak tesislere katılma payının bulunması, planlama raporunun hazırlanması Verilen uygulamaları yapmak
10 Toprak etüdlerinin yapılması ve arazinin derecelendirilmesi, dönüşüm katsayıları cetvelinin hazırlanması Verilen uygulamaları yapmak
11 Projeleme:Mülakat formlarının doldurulması, Yeni parselasyon planlamasının yapılması Verilen uygulamaları yapmak
12 Beş yıllık kalkınma planlarında arazi toplulaştırmasının yeri Verilen uygulamaları yapmak
13 Arazi toplulaştırma tüzüğüne göre isteğe bağlı arazi toplulaştırması Verilen uygulamaları yapmak
14 3083 sayılı kanuna göre zorunlu arazi toplulaştırması Verilen uygulamaları yapmak
15 3083 sayılı kanuna göre zorunlu arazi toplulaştırması Verilen uygulamaları yapmak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar