DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Arazi Toplulaştırma HK   116 2 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Ozan ARTUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.OZAN ARTUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Arazi toplulaştırmasının tanımı, amacı, mevzuatı ve Türkiye'deki tarımsal yapı, iş akışı, ön etüdlerin yapılması, planlama, projeleme, beş yıllık kalkınma planlarındaki yeri. İsteğe bağlı ve zorunlu toplulaştırmanın öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Arazi toplulaştırmasının tanımı, amacı, mevzuatı ve Türkiyedeki tarımsal yapı, İsteğe bağlı ve zorunlu toplulaştırmanın öğrenilmesi , Arazi Toplulaştırmanın beş yıllık kalkınma planlarındaki yeri , Arazi Toplulaştırmada iş akışı, ön etüdlerin yapılması, planlama, projeleme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Giriş: Arazi toplulaştırmasının tanımı, amacı ve Türkiye'deki tarımsal yapısını öğrenmek
2) Arazi toplulaştırmasının faydaları ve yöntemlerini öğrenmek
3) Avrupa'da arazi toplulaştırma çalışmalarını öğrenmek
4) Arazi toplulaştırmasında hukuki mevzuatını öğrenmek
5) Arazi toplulaştırmasının iş akışını öğrenmek
6) Ön etüdlerin yapılmasını öğrenmek
7) Planlamayı öğrenmek
8) Ara Sınav
9) Sabit tesislerin tesbit edilmesi Ortak tesislere katılma payının bulunması, planlama raporunun hazırlanmasını öğrenmek
10) Toprak etüdlerinin yapılması ve arazinin derecelendirilmesi, dönüşüm katsayıları cetvelinin hazırlanmasını öğrenmek
11) Projeleme:Mülakat formlarının doldurulması, Yeni parselasyon planlamasının yapılmasını öğrenmek
12) Beş yıllık kalkınma planlarında arazi toplulaştırmasının yeri
13) Arazi toplulaştırma tüzüğüne göre isteğe bağlı arazi toplulaştırmasını öğrenmek
14) 3083 sayılı kanuna göre zorunlu arazi toplulaştırmasını öğrenmek
15) 3083 sayılı kanuna göre zorunlu arazi toplulaştırmasını öğrenmek