DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Harita Yapımı HK   210 4 0 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ozan ARTUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.OZAN ARTUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ölçme Bilgisi , Konum Ölçmeleri, Yükseklik Ölçmeleri, Modern Jeodezide Ölçme Aletleri ve Bilgisayar Destekli Harita Yapımında öğrenilen konuların bir bütün olarak uygulamasının yapılması.
Dersin İçeriği
Elektronik takeometre, GPS alıcıları, sayısal ve klasik nivoların kullanımını öğrenme, Halihazır harita yapımı için gerekli olan ölçme ve hesaplama yeteneği kazanma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nirengi kestirme ve poligon noktalarının istikşaf, tesis, röperlerinin yapılması,
2) Nirengi noktalarında silsile gözlemlerinin tamamlanması, kestirme noktaların ile nirngi noktaları arasındaki düşey açıların ölçülmesi
3) Poligon kırılma açılarının iki yaım silsile yöntemiyle ölçülmesi. Kestirme noktası ile nirengi noktaları arasındaki kenarların ve poligon kenarlarının ölçülmesi.
4) Nirengi, kestirme ve poligon noktalarının GPS ile koordinatlandırılması
5) Calculation of the height of traverse point using the geometric levelling
6) Performing the profil leveling between the two traverse points.
7) Boykesit noktalarına kot vermek amacıyla trigonometrik ve geometrik nivelman yapılması
8) Ara Sınav
9) Parsel aplikasyonu, rölevesi ve parsel köşe noktalarına kot verilmesi. Parsel köşe noktalarının GPS ile koordinatlandırılması
10) İlk poligon noktasından başlayarak 150 m genişliğindeki bir alanda elektronik takeometre ile takimetrik alım.
11) Geriden kestirme önden kestirme noktasının koordinatlarının hesabı. Kestirme noktasının kot hesabı. GPS ölçüsü yapılan noktaların koordinat hesabı
12) Poligon hesabı, yan nokta hesabı. Boykesit enkesit ve yüzey nivelmanı hesapları. Hansen nivelman hesabı. Koodinat özet çizelgelerinin düzenlenmesi.
13) Nirengi ve poligon kanavalarının çizimi, Boykesit, enkesit ve yüzey nivelmanı çizimi.
14) Takeometrik alımın değerlendirilmesi. Çalışma alanının Netcad te 1/10000 ölçekli çizimi
15) Enkesit alanlarının cebrik, Cross ve planimetre ile hesaplanması. Sözlü sınav


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nirengi kestirme ve poligon noktalarının istikşaf, tesis, röperlerinin yapılması, Verilen uygulamaları yapmak
2 Nirengi noktalarında silsile gözlemlerinin tamamlanması, kestirme noktaların ile nirngi noktaları arasındaki düşey açıların ölçülmesi Verilen uygulamaları yapmak
3 Poligon kırılma açılarının iki yaım silsile yöntemiyle ölçülmesi. Kestirme noktası ile nirengi noktaları arasındaki kenarların ve poligon kenarlarının ölçülmesi. Verilen uygulamaları yapmak
4 Nirengi, kestirme ve poligon noktalarının GPS ile koordinatlandırılması Verilen uygulamaları yapmak
5 İki nivelman noktası arasında poligon noktalarına uğrayarak gidiş-dönş geometrik nivelman yapılması. Verilen uygulamaları yapmak
6 Seçilen bir poligon kenar üzerinde piketej kazıklarının çakılması ve boykesit nivlmanı yapılması Verilen uygulamaları yapmak
7 Boykesit noktalarına kot vermek amacıyla trigonometrik ve geometrik nivelman yapılması Verilen uygulamaları yapmak
8 Ara Sınav Sınav Hazırlığı
9 Parsel aplikasyonu, rölevesi ve parsel köşe noktalarına kot verilmesi. Parsel köşe noktalarının GPS ile koordinatlandırılması Verilen uygulamaları yapmak
10 İlk poligon noktasından başlayarak 150 m genişliğindeki bir alanda elektronik takeometre ile takimetrik alım. Verilen uygulamaları yapmak
11 Geriden kestirme önden kestirme noktasının koordinatlarının hesabı. Kestirme noktasının kot hesabı. GPS ölçüsü yapılan noktaların koordinat hesabı Verilen uygulamaları yapmak
12 Poligon hesabı, yan nokta hesabı. Boykesit enkesit ve yüzey nivelmanı hesapları. Hansen nivelman hesabı. Koodinat özet çizelgelerinin düzenlenmesi. Verilen uygulamaları yapmak
13 Nirengi ve poligon kanavalarının çizimi, Boykesit, enkesit ve yüzey nivelmanı çizimi. Verilen uygulamaları yapmak
14 Takeometrik alımın değerlendirilmesi. Çalışma alanının Netcad te 1/10000 ölçekli çizimi Verilen uygulamaları yapmak
15 Enkesit alanlarının cebrik, Cross ve planimetre ile hesaplanması. Sözlü sınav Verilen uygulamaları yapmak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav Hazırlığı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar