DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Şehircilik HK   223 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İsmail ÇEBİÇCİ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kentleşme ile ilgili sorunlar ve çözümü,imar planlarının doğru uygulanmasının önemi,kentsel dönüşümün faydaları,kaçak yapılaşmanın önlenmesi için alınacak tedbirlerin öğretilmesi
Dersin İçeriği
Şehir, kentsel gelişmeyi etkileyen faktörler, düzenli kentleşme, yapı düzenleri,şehir planlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Şehirciliği ve planlamayı kavrar
2) Sanayi Toplumu-Modern Toplum ve Şehirleşme Süreçlerini bilir
3) Şehirleşme, Göç ve Şehir Mekanındaki Etkilerini bilir
4) İnsan-Doğa ilişkisini ve yakın çevre özelliklerini bilir
5) Yerleşme sistemlerini ve yerleşme ilkelerini bilir
6) Yapı düzenleri, yapı kütle ilişki, mekan organizasyonları, üçüncü boyut ilişkisini bilir
7) Kentleşme ve yönetim ilişkilerini açıklar
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şehir, Toplum ve Planlama: Genel Kavramsal Giriş işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
2 Sanayi Toplumu-Modern Toplum ve Şehirleşme Süreçleri işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
3 Şehirleşme, Göç ve Şehir Mekanındaki Etkileri işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
4 Metropoliten Şehirlerde Toplumsal Etkileşim ve Gündelik Yaşam işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
5 İnsan-Çevre, İnsan-Mekan, Çevre-Mekan Doğa ve yakın çevre özellikleri işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
6 Yerleşme sistemleri, yerleşme ilkelerii işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
7 Şehirsel doku, şehir kompozisyon ögeleri işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
8 Ara Sınav konularla ilgili sorular çözmek Yazılı Sınav
9 Yapı düzenleri, yapı kütle ilişki, mekan organizasyonları, üçüncü boyut ilişkisi, uygulamalardan örnrkler işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
10 Meydan mekanı, meydan formları, meydan form-işlev ilişkileri işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
11 Kentleşme ve yönetim ilişkileri işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
12 İmar planlaması planlamada hiyerarşi, plan çeşitleri ve planlamada yetki tanımlaması işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
13 İmar planlarının uygulanması ve uygulama araçları işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
14 Yapı izin ve denetimi işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
15 Şehir yenilemede uygulama sorunları işlenecek konuya hazırlanmak Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları konularla ilgili sorular çözmek Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar