DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitkisel üretim Tekniği SRP   120 2 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru KARNEZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EBRU KARNEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitkilerinin çoğaltımında kullanılan temel yöntem ve tekniklerin verilmesidir.
Dersin İçeriği
Bu dersde bitki tür ve çeşitlerine göre generatif ve vejetatif üretim yöntemleriyle ilgili bilgiler uygulamalarla öğrencilere anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bitkisel üretim ile ilgili temel bilgileri açıklar
2) Bahçe bitkileri ve tarla bitkilerini sınıflar
3) Tarla bitkilerine ait bitkisel üretim tekniklerini kavrar
4) Bahçe bitkilerine ait bitkisel üretim tekniklerini kavrar
5) Bitkisel üretim tekniklerinin birbirinden farkını tanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)