DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ekonominin tanımlanması İlgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Pazarlama tanımının kavranması İlgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Pazarlamayı etkileyen mikro ve makro faktörlerin kavranması İlgili notların okunması,genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Stratejik işletme planlaması unsurlarının öğrenilmesi İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Stratejik işletme planlaması unsurlarının öğrenilmesi İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Tarımsal pazarlama araştırması kavramı İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Tarımsal işletmelerde pazarlama bilgi sisteminin işleyişi İlgili notların okunması, genel tekrar, sınava hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ara Sınav Soru-Cevap
Yazılı Sınav
9 Tarımsal veri toplama yöntemlerinin öğrenilmesi İlgili notların okunması, genel tekrar, sınav sorularının cevaplarının tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Pazar bölümleme kriterlerinin öğrenilmesi ve hedef pazar belirleme ve seçiminin kavranması İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Ürün kavramı, ürün türlerinin belirlenmesi İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Tarımsal pazarlamada ürün stratejilerinin öğrenilmesi 1 İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tarımsal pazarlamada ürün stratejilerinin öğrenilmesi 2 İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ürün karması, yeni ürün, ürün yaşam eğrisi, marka ve ambalajlama kavramlarının öğrenilmesi İlgili notların okunması, genel tekrar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Fiyat kavramı, fiyatlandırmayı etkileyen faktörlerin ve fiyatlandırma amaçlarının öğrenilmesi İlgili notların okunması, genel tekrar, sınav hazırlık Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar