DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarım Ekonokisi ve Pazarlama SRP   125 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ebru KARNEZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.EBRU KARNEZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarım ekonomisine giriş, Tarımsal üretimin özellikleri, Tarımsal üretim ekonomisi, ve temel özellikleri, pazar, pazarda karar birimleri, pazarlama karması, pazarlama kanalları ve pazarlama performans göstergeleri
Dersin İçeriği
Ekonominin tanımı, temel kavramları, Fiyat ve üretim teorileri, Üretim maliyetleri, Üretim faktörlerinin kullanımı ve fiyatlandırılması, üretim fonksiyonu, azalan verim kanunu, fiyat teorisi, arz ve talep fonksiyonu, elastikiyet, fiyat oluşumu, en düşük maliyetle üretim, kısa ve uzun dönem maliyet eğrileri, Tarım Ekonomisine giriş, Tarımsal üretimin özellikleri, Tarımsal üretim ekonomisi, ve temel özellikleri, , Pazar, pazarda karar birimleri, pazarlama karması, pazarlama kanalları ve pazarlama performans göstergeleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tüketici pazarı ve tüketici davranış özelliklerinin kavranılması
2) Pazarlama yönetimini kavrar
3) Pazarlama tanımının kavrar
4) Tarım ekonomisinin tarihini kavrar
5) Tarım ekonomisinin tanımını kavrar
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)