DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seraların ve uygulama alanının tanıtılması İlgili notların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Seraların ve uygulama alanının toprak özelliklerinin öğrenilmesi İlgili notların okunması, uygulama alanında çalışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Kullanılan alet ve ekipmanların tanıtılması İlgili notların okunması, uygulama alanında çalışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Uygulama seralarındaki yetiştiricilik sistemleri ile ilgili bilgi verilmesi İlgili notların okunması, uygulama alanında çalışmalar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
5 Uygulama seralarındaki yetiştiricilik sistemleri ile ilgili bilgi verilmesi Arazinin ekime hazırlanması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları Parselasyon, fide dikimi Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Sebze ve süs bitkilerine yönelik bitkisel materyallerin tanıtımı ve üretim uygulamaları Gübre uygulaması, Damlama sulama sisteminin kurulması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Ara Sınav Soru-Cevap
Sözlü Sınav
9 Uygulama seralarında ve alanlarında bitki bakım işlemlerinin ve yabancı ot temizliğinin yürütülmesi Yabancı ot temizliği Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
10 Gül üretimi Sulama Anlatım
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
11 Bitkisel üretim Yabancı ot temizliği Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
12 Süs bitkisi üretimi Sulama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
13 Gübreleme, sulama Çapalama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
14 Mevsimsel bitkilerin üretimi Hasat Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
15 Domates üretimi Hasat Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar