DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Fizyolojisi SRP   140 2 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Hakan KAVUR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HAKAN KAVUR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; bitkilerde geçen fizyolojik olayların anlatılmasıdır
Dersin İçeriği
Hücre-doku-organ tanımı. Su ve mineral maddelerin alınımı ve taşınımı. Transpirasyon, solunum, fotosentez, organik madde taşınımı. Büyüme ve gelişme fizyolojisi (fitokrom sistemi, bitki büyüme düzenleyiciler, çiçeklenme, stres fizyolojisi).

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bahçe Bitkilerinde özellikle üretim açısından önemli olan fizyolojik olayları kavrayabilme ve bunların yetiştiricilikteki önemini farkına varabilme
2) Bitki yapısını; hücre ve organeller ile bunların fonksiyonlarını kavrayabilme
3) Suyun yapısı ve özellikleriyle, bahçe bitkileri yetiştiriciliğindeki yeri ve önemini kavrayabilme
4) Bitkilerin mineral maddeleri nasıl elde ettiklerini ve kullandıklarını kavrayabilme
5) Bitkilerde transpirasyon ve fotosentezin hangi evrelerden geçerek gerçekleştiğini kavrayabilme ve bu olayların bahçe bitkileri yetiştiriciliğinde fizyolojik ve ekolojik açıdan önemlerini yorumlayabilme
6) Fotosentez sonucu oluşan organik maddelerin taşınım yollarını, modellerini, hızını, mekanizmalarını ve bitkinin değişik organları arasında dağılımı irdeleyebilme
7) Bitkilerde solunumun metabolik olarak nasıl gerçekleştiğini, bitkilere has belirli özelliklerini kavrayabilme; biyokimya ve moleküler biyolojideki son gelişmelerle solunum arasında ilişki kurabilme; lipid metabolizmasını ve bunun tohum çimlenmesi açından önemini farkına varabilme
8) Bitkilerde büyüme ve gelişmeye yönelik olarak gerçekleşen fizyolojik olayları (embriyogenesisten yaşlanma (senesens) ve hücre ölümüne kadar) irdeleyebilme
9) Fitokrom sistemini, bu sistemin hücresel ve moleküler düzeyde bitkiler üzerindeki etki mekanizmasını kavrayabilme ve ışığın bitki gelişimindeki önemini yorumlayabilme
10) Bitki büyüme düzenleyicilerin tanımlanmasını, sınıflandırılmasını, oksin, sitokinin,gibberellin, absizik asit ve etilenin biyosentez ve metabolizmasını, taşınımını kavrayabilme ve bunların bitkiler üzerindeki fizyolojik etkilerini irdeleyebilme
11) Bitkilerde çiçek gelişimine neden olan fizyolojik olayları (sirkadiyan ritimler, fotoperiyodizm, vernelizasyon) kavrayabilme; çiçek gelişimini ve kontrolünü irdeleleyebilme
12) Çimlenme fizyolojisini, çimlenmeye etki eden iç ve dış faktörleri, dormansiyi kavrayabilme
13) Stres fizyolojisini (su, sıcaklık, tuzluluk, oksijen, hava kirliliği) kavrayabilme ve bahçe bitkileri açısından önemini yorumlayabilme
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dünyada ve Türkiye'de seracılığın durumunu öğrenir
2
Seracılıkta kullanılan örtü malzemeleri, yapı tekniklerini öğrenir
3
Türkiyede örtüaltında yoğun üretimi yapılan bitkiler hakkında bilgi edinir
4
Teorik ve uygulamalı örtüaltı bitki yetiştiriciliğini öğrenir (Domates, biber, kabak, patlıcan, salatalık, marul, çilek vb.)
5
Tarlada teorik ve uygulamalı yazlık ve kışlık sebze yetiştiriciliğini öğrenir (Lahana, karnıbahar, brokoli, biber, enginar, karpuz, kavun vb.)
6
Süs bitkisi üretimini teorik ve uygulamalı olarak öğrenir.
7
Sebze ve süs bitkisi hasadını öğrenir

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bitki yapısına genel bir bakış, bitki hücresi ve organelleri, iletim, temel ve destek dokuların yapıları ve işlevleri, kök, gövde ve yaprağın yapısı ve görevleri. Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Suyun bitki yaşamındaki önemi, suyun alınımı ve taşınımı, mineral madde eksikleri ve bitkilerdeki belirtileri, mineral maddelerin alınımı ve taşınımı. Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Transpirasyonun (terleme) tanımı ve düzenlenmesi, bitkilerde transpirasyonu etkileyen faktörler. Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Fotosentezin evreleri, ışık reaksiyonları ve düzenlenmesi. Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Fotosentezin karbon reaksiyonları, fotosentezin fizyolojik ve ekolojik yönden önemi. Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Organik madde taşınım yolları, modellerive hızı, kaynaktan havuza ve basınç akış mekanizmaları. Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Solunum metabolizması, glikolizis ve sitrik asit döngüsü, lipid metabolizması. Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Konu ile ilgili ön araştırma Yazılı Sınav
9 Embryogenesis, hücre ve organel farklılaşması, yaşlanma (senesens) ve hücre ölümü. Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Fitokrom sistemi ve bitki gelişmesindeki önemi, fitokromun fitokimyasal ve biyokimyasal özellikleri, doku ve hücrelerdeki yerleşimi, bitkilerin fitokrom sistemine verdikleri tepkiler. Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Bitki büyüme düzenleyicilerin tanımı, sınıflandırılması, oksinlerin taşınımı ve fizyolojik etkileri, gibberellinlerin büyüme ve gelişme üzerine etkileri ve fizyolojik mekanizmaları. Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Sitokinin taşınımıve biyolojik rolleri, etilenin bitki gelişim ve fizyolojisi üzerine etkileri, absizik asitin taşınımı, bitki gelişimindeki etkileri. Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Çiçeklenmenin kontrolü, çiçek organlarının gelişimi, fotoperiyodizm, vernelizasyon. Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Çimlenme fizyolojisi, tohumun su alması, çimlenme, dormansi, çimlenmeye etkileyen faktörler. Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Stres fizyolojisi, su stresi ve kuraklığa dayanım, sıcaklık stresi, tuzluluk stresi, oksijen stresi. Konu ile ilgili ön araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konu ile ilgili ön araştırma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar