DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İmalat İşlemleri-I MK   110 2 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Arda YENİÇUN
Dersi Verenler
ÖğretmenMEHMET ATAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, talaşlı imalat takım tezgahlarında işlem yapabilme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Be derste lçü kontrol, talaşlı imalat yöntemlerine ait bilgi ve beceri kazandırma konuları içermektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makine teknikerliği mesleğinin özelliklerini, ilkelerini, görevlerini ve bilgi işlemlerini kavrar; beceri işlemlerini yapar; tavır ve alışkanlıklarını kazanır
2) Kumpas ve açı ölçerin ölçme ilkelerini kavrayabilme ve ölçme işlemlerini yapabilir
3) Üniversal torna tezgahlarında temel tornalama işlemleri için gereken bilgi beceri ve alışkanlıklar kazandırabilir
4) Üniversal freze tezgahlarında temel frezeleme işlemleri için gereken bilgi beceri ve alışkanlıklar kazandırabilir
5) Aşındırıcı kesici aletlerin bilenmesi sürecinde beceri, bilgi ve alışkanlık kazanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makine teknikerliğinin özellikleri, ilkeleri, kapsamı ve görevleri. Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Talaşlı imalat yöntemlerinin genel özellikleri ve çeşitleri. Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Gösteri
3 Talaşsız imalat yöntemlerinin genel özellikleri ve çeşitleri. Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Gösteri
4 Ayarlanabilir ölçme ve kontrol aletlerinin bilgi ve beceri işlemleri (Kumpas) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
5 Ayarlanabilir ölçme ve kontrol aletlerinin bilgi ve beceri işlemleri (Açı ölçer) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Gösteri
Bireysel Çalışma
6 Üniversal torna tezgahlarında temel tornalama bilgi ve beceri işlemleri ( Kısımları, aksesuarları ve işlevleri) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
7 Üniversal torna tezgahlarında temel tornalama bilgi ve beceri işlemleri (İş bağlama, kesici takımlar ve temel tornalama) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi
9 Konik tornalama çeşitleri ve özellikleri. Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
10 Üniversal freze tezgahlarında temel frezeleme bilgi ve beceri işlemleri ( Kısımları, aksesuarları ve işlevleri) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
11 Üniversal freze tezgahlarında temel frezeleme bilgi ve beceri işlemleri (İş bağlama, kesici takımlar ve temel frezeleme) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
12 Zımpara taşlarında kesici aletlerin bilenmesi bilgi ve beceri işlemleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
13 Sökülemez birleştirme ve temel kaynak bilgi ve beceri işlemleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
14 Sökülemeyen birleştirme çeşitleri ve özellikleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
15 Sökülemez birleştirme ve temel kaynak bilgi ve beceri işlemleri (Elektrik ark kaynağı çeşitleri ve oksi gaz kaynağı) Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar