DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makine Teknikerliğine Giriş MK   111 1 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Arda YENİÇUN
Dersi Verenler
1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere mezun olduktan sonra çalışma hayatında karşılaşabileceği alet sistem cihaz ve tesisatları tanıtmak
Dersin İçeriği
Bu derste sanayide kullanılan makineleri, ölçü birimleri, güç ve hareket iletim sistemleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makine teknikerliğinin görevlerini ve çalışma alanlarını tanır
2) Makinecilik mesleğinin endüstrideki yerini, önemini ve istihdam alanlarını kavrar
3) Makine, cihaz ve tesisat kavramlarını ayırt eder
4) Genel bir sistem de var olan İş, güç ve enerji kavramlarını yorumlar
5) Bir fiziksel büyüklüğü ifade ederken kullanılan ölçü birimini ifade eder
6) Mesleki sektörde kullanılan kuvvet ve iş makinelerini sınıflandırır
7) İş yapabilmek için gerekli olan enerji dönüşümlerini ilişkilendirir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makine teknikerliği mesleğinin genel özellikleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
2 Makine teknikerliğinin ilkeleri ve görevleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
3 SI birim sitemi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
4 Makine ve cihaz ve tesisat Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İş, güç ve enerji kavramları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Makinelerin sınıflandırılması-Kuvvet makineleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Makinelerin sınıflandırılması-İş makineleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
9 Enerji dönüşümleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Yakıtların sınıflandırılması Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Dıştan yanmalı makineler Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
12 İçten yanmalı makineler Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Elektrik motorları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Hidrolik ve pnömatik sistemler-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Hidrolik ve pnömatik sistemler-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar