DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Etiği MK   115 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Arda YENİÇUN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrenciye meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste etik ve ahlak kavramları ve ahlakın oluşmasında rol alan faktörler anlatılmaktadır

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Etik ve ahlak kavramlarını ifade eder
2) Etik sistemleri sınıflandırabilir
3) Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri sıralayabilir
4) Meslek etiği ve sosyal sorumluluk kavramlarını tanımlayabilir
5) Meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını yorumlayabilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Etik ve ahlak kavramları-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Örnek Olay
2 Etik ve ahlak kavramları-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Örnek Olay
3 Etik sistemleri-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
4 Etik sistemleri-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Tartışma
6 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Tartışma
7 Meslek etiği-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
9 Professional ethics-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
10 Meslek etiğini etkileyen durumlar-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
11 Meslek etiğini etkileyen durumlar-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Mesleki yozlaşma Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
13 Meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Tartışma
Örnek Olay
14 Sosyal sorumluluk kavramı-1 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Sosyal sorumluluk kavramı-2 Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar