DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Makine Elemanları MK   201 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Arda YENİÇUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ARDA YENİÇUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye, makine elemanlarını özelliklerine göre sınıflandırabilme, makine elemanlarının dayanımlarını hesaplayabilme ve uygun elemanı seçebilme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Sanayide kullanılan makine elemanları ve bunlarla ilgili hesaplama yöntemleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birim sistemini kullanabilir
2) Çekme ve basma gerilmelerini ayırt edebilir
3) Makine elemanlarını sınıflandırabilir
4) Bağlama elemanlarını tanır
5) Çözülebilen ve çözülemeyen bağlantı elemanlarını örneklerle açıklar
6) Yayların ne için kullanıldıklarını tarif eder
7) Destekleme elemanlarını tanır
8) Yataklama ve yağlamayı tanır
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Perçinler, Perçinleme ve Şekilleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 Perçin Bağlantılarında Mukavemet ve Boyutlandırma Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 Kaynak, Kaynak Metodları, Kaynak Dikiş Şekilleri Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Kaynak Boyutlandırması ve Mukavemet Hesabı Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Lehim Bağlantıları ve Yapıştırma Bağlantıları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Kamalar ve Çeşitleri, Mukavemet Hesapları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Pim, Perno Bağlantıları ve Hesaplamaları ,Sıkı Geçmeler Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav
9 Standart Vidalar, Vidalı Bağlama Elemanları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Cıvata Somun Hesaplamaları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Akslarda Boyutlandırma ve Kontrol Hesabı Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Millerde Boyutlandırma ve Kontrol Hesabı Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Yataklar,Rulmanlı Yataklarda Boyutlandırma Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Yataklar, Kaymalı Yataklarda Boyutlandırma Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Yataklarda Kontrol Hesabı Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar