DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sistem Analizi ve Tasarımı MK   204 4 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Arda YENİÇUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İNAN ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste sistem analizi ve tasarım tekniklerinin gerçek hayat problemlerine uygulayabilmeleri amacı ile öğrencilere sistem analizi ve tasarımının temel kavramları öğretilecektir.
Dersin İçeriği
Sistem Analizi ve Tasarımı dersi Sistem Yaklaşımı ve Analizi ile ilgili temel kavramlarına ilişkin bilgi sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. Sistem yaklaşımının tanıtılmasını takiben bilgi sistemlerinin tasarımı, analizi, planlanması ve kurulmasına ilişkin temel teknik ve metodolojiler sunulacaktır. Sistem Mimarisi, Gereksinim Analizi, Modelleme, Kullanıcı Ara Yüzü Tasarımı, Proje Planlaması ve Yönetimi konuları kapsanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler, sistem analizi ve tasarımı temel kavramlarını öğrenecektir
2) Öğrenciler, mühendislik tasarımında sistem analizinin rolüne ilişkin bir bakış açısına sahip olacaktır.
3) Öğrenciler, gerçek hayat problemlerinin sistem analizi tekniklerini kullanarak değerlendirecek ve çözecektir.
4) Öğrenciler, problem için önerilen çözüm yönteminin gerçekleştirilmesine ilişkin adımları uygulacaktır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
2 Sistem Analizi ve Tasarımına Giriş Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
3 Sistem Yaklaşımı Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
4 Sistem Yaklaşımı Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
5 Bilgi Sistemleri Planlama Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
6 Bilgi Sistemleri Analizi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
7 Bilgi Sistemleri Tasarımı Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
8 Ara Sınav Ders notlarının tekrarını yapmak Performans Değerlendirmesi
9 Bilgi Sistemleri Kurulması Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
10 Yapısal Modelleme Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
11 Sistem Mimarisi ve Kullanıcı Arayüzü Tasarımı Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
12 Dokümantasyon, Test ve Kurma Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
13 İzleme ve Değerlendirme Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
14 Proje Planlama ve Yönetimi Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları Ders notlarının tekrarını yapmak Anlatım
Proje Temelli Öğrenme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notlarının tekrarını yapmak Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar