DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
CNC Freze Teknolojisi MK   210 4 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İnan ÜNLÜ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.İNAN ÜNLÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
CNC freze tezgahını işe hazırlama, program yazma ve üretim yapma yeterliklerinin kazandırılması.
Dersin İçeriği
CNC freze tezgahını işe hazırlama program yazma ve üretim yapabilmesini sağlamak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) CNC freze tezgahının özellikleri, kısımları ve çalışma prensiplerinin öğrenir.
2) CNC tezgahının işe hazırlanmasını öğrenir.
3) CNC tezgahlarına iş parçasının bağlamayı öğrenir.
4) CNC tezgahlarında kullanılacak kodların çıkartılması ve yazılmasını öğrenir.
5) Tezgaha müdahale ederek herhangi bir zamanda düzeltme ya da ekleme işlemleri yapar.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 CNC freze tezgahının özellikleri, kısımları ve çalışma prensipleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Tezgah koordinat eksenleri, Referans noktaları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Kesici çeşitleri, özellikleri ve kullanım yerleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Parçalar üzerindeki sıfır noktaları ve sıfırlama işlemi Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Kesme derinliği ve işlem açısı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 CNC freze tezgahlarında programlama esasları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 CNC freze tezgahlarında hareket sistemleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Ara sınav Yazılı Sınav
9 Simülasyonun tanımı ve önemi. Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 CNC frezede sabit çevrimleri kullanılarak programlama Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Alt programlama tekniği 1 Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Alt programlama tekniği 2 Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 CNC frezede alt program kullanarak programlama Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 CNC freze tezgahlarında bulunan alarm seçenekleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Ölçme ve kontrol. Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar