DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Bilgisayar Uygulamaları MK   211 3 3 3.5 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İnan ÜNLÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste; bilgisayar destekli üç boyutlu çizim ve montaj yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Üç Boyutlu Çizim ve Düzenleme Komutları, Katı Model Ouşturma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Üç boyutlu çizim programı komutlarını kullanabilir.
2) Taslak çizim yapabilir.
3) Üç boyutlu katı modelleme yapabilir.
4) Üç boyutlu yüzey modelleme yapabilir.
5) Üç boyutlu modelin montajını yapabilir.
6) Üç boyutlu modelin teknik resmini oluşturabilir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
X
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
X
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
X
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
X
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
X
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Üç boyutlu çizim program komutları ve BDÇ yazılımını çalıştırma, Menü ve araç çubuklarını kulanma Yok
2 3B Çizim Koordinat Sistemi ve Temel Parametreler Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi
3 Yükseklik Vererek,Döndürerek,Süpürerek Katı Oluşturmak Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi
4 Hazır Prizmatik Katıları Kullanarak Model Oluşturmak Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi
5 Taslak çizme ve çizilen taslaktan katı model oluşturma Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi
6 Solid Editing Araç Çubuğu Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi
7 3B Modify Araç Çubuğu Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi
8 Arasınav Arasınav
9 Katı modelin temel görünüşlerinin oluşturulması Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi
10 Üç boyutlu yüzey modelleme, Yükseklik Vererek,Döndürerek,Süpürerek Yüzey Oluşturmak Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi
11 Üç boyutlu model montajı Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi
12 Temel görünüşün oluşturulması Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi
13 Yardımcı görünüşlerin oluşturulması Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi
14 Görünüşlerin ölçülendirilmesi Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi
15 BDÇ yazılımları arası veri dönüşümleri yapma Bir Önceki Hafta konu tekrarı ve örnek çizimi
16-17 Final Sınavı Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar