DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaz Stajı (30 İş Günü) MK   219 3 2 0 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İnan ÜNLÜ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ARDA YENİÇUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sektörel bilgi, iş deneyimi, iş yönetimi ve iş akışı hakkında bilgi edinmesi sağlanır.
Dersin İçeriği
Uygulama yapılan işletmede alan ile ilgili pratik bilgi edinmesi sağlanır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İş yeri kavramını öğretilmesi
2) İşyeri kurallarının öğretilmesi
3) İş prosedürünün öğretilmesi
4) İşyeri ilişkilerinin öğretilmesi
5) İşyerindeki görev ve sorumluklarını öğretilmesi
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
X
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
X
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
X
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
X
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
X
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
X
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
X
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
X
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
X
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
X
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşyerinin tanınması Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
2 İşyerinde yürütülen faaliyetler Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
3 Atölyenin tanınması Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
4 Atölye kuralları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
5 Atölye Elemanlarının görevleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
6 İş sağlığı ve güvenliği Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
7 Takım tezgahları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Takım tezgahlarının uygulamaları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
10 Teknik Resim Uygulamaları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
11 Kaynak Uygulamaları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
12 CNC tezgahları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
13 CNC Tezgah Uygulamarı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
14 Döküm Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
15 İş makinaları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar