DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Yabancı Dil MK   223 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. İnan ÜNLÜ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Makine programı ile ilgili temel kavramların ve yabancı dil bilgisi kurallarının öğretilmesi
Dersin İçeriği
Mesleki alanda kullanılan terimler ve mesleki yabancı dil konularının öğretilmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin tekrar edilmesi.
2) Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin öğrenilmesi.
3) Makine İmalatı Alanında Sıklıkla Kullanılan Terim, Kelime ve Kavramların öğrenilmesi.
4) Makine imalatında kullanılan malzemeler, çizim programları ve atölye elemanlarının öğrenilmesi.
5) Ölçme, mekanik ve diğer mesleki dallara yönelik terimlerin öğrenilmesi.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Soru-Cevap
2 Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Soru-Cevap
3 Makine İmalatı Alanında Sıklıkla Kullanılan Terim, Kelime ve Kavramlar Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Soru-Cevap
4 Makine imalat atölyesinde kullanılan el aletleri Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Soru-Cevap
5 Makine imalat atölyesinde kullanılan tezgahlar ve elemanları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Soru-Cevap
6 Sayısal Değer ve Miktarlar, Matematiksel Terimler ve Dört Temel Işlem Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Soru-Cevap
7 Şekiller ve Renkler, Bir, iki ve Üç Boyutlu Şekiller, Düz ve Eğri Kenarlı Şekiller Açılar Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Makine elemanlarının İngilizce karşılıkları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Soru-Cevap
10 Makine imalatında kullanılan bilgisayar destekli tezgahlar ve tezgah elemanları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Soru-Cevap
11 Makine imalatında kullanılan malzemeler ve ilgili teknik terimler Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Soru-Cevap
12 CAD, CAM yazılımlarında kullanılan menülerin İngilizce karşılıkları Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Soru-Cevap
13 Teknik resimde kullanılan araç - gereçler ve temel kavramlar Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Soru-Cevap
14 Ölçülerin ifade edilmesi ve ölçü aletleri, Hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanılan temel kavramlar Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Soru-Cevap
15 Toplam kalite yönetimi ile ilgili temel kavramlar Herhangi bir ön çalışmaya gerek yoktur Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final Sınavı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar