DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik MKF   101 1 4 4 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Halil ÖZKURT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiHALİL ÖZKURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin, ileri aşamadaki eğitimine uyum sağlayabilmesi için temel fizik kurallarının kavratılması
Dersin İçeriği
Malzeme, hareket, statik, mekanik gibi konularında temel kuralları kavrayabilme, grafikler çizebilme ve analiz becerilerini geliştirebilme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel fiziksel büyüklükleri ve birimleri kavrayarak dönüşümlerini yapabilir
2) hareket ve harekete sebep olan büyüklükler hakkında bilgi sahibi olur
3) Statik ve dinamik sistemleri birbirinden ayırabilir
4) Statik ve dinamik sistemleri birbirinden ayırabilir
5) İş, güç ve enerji kavramlarını bilir ve bunları bağıntılarla ifade edebilir
6) mekanik, hareket, dinamik konularında temel kuralları kavrayabilir
7) Grafikler çizebilme ve analiz becerilerini geliştirebilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Alanı ile ilgili matematik ve fen bilimleri temel bilgilerine sahip olma.
2
Üretimde kullanılacak temel malzeme özelliklerini bilme.
X
3
Alanı ile ilgili makine elemanlarının, makinenin ve teçhizatın teknik özellikleri bilgisine sahip olma.
4
Talaşlı-talaşsız üretim yöntemlerini bilir, en uygun üretim yöntemini seçer.
5
Malzemeyi tanır, gerekli ısıl işlem yöntemlerine karar verir ve imalat için uygun malzemeyi seçer ve bu malzemenin statik ve dinamik değişkenlerine göre dayanımlarını hesaplar.
6
Makine resmi çizim ve tasarım kurallarını bilir, istenilen özelliklere uygun şekilde makine parçalarını ve bir sistemi tasarlar ve analiz edebilir.
7
Üretimin her aşamasındaki ölçme ve kalite kontrol işlemlerini bilir ve standartlar doğrultusunda uygular.
8
Bilgisayar denetimli takım tezgahlarının ve üniversal takım tezgahlarının çalışma sistemlerini bilir.
X
9
İşletmelerdeki alanı ile ilgili iş güvenliği kurallarını mevzuat ışığında bilir ve uygular.
X
10
Bilgisayarla yazı yazar, sunum hazırlar, veri tabanı dosyaları oluşturur.
11
Bilgisayar denetimli tezgahlarda üretim programını hazırlar.
12
Bilgisayarda tasarımı yapılan iş parçasını, üniversal takım tezgahlarında veya bilgisayar denetimli tezgaha aktararak işler.
X
13
Bilgisayar destekli çizim yazılımı kullanarak teknik resim kurallarına ve standartlara uygun, üç boyutlu çizim komutları ile modeller çizebilir ve animasyonlar hazırlayabilir.
X
14
Kesici takım ve kesme değişkenlerine göre en uygun şartlarda malzemeyi işler, üretilen parçalar için uygun kalite sistemine karar verir.
15
Hidrolik-pnömatik sistemlerde kullanılan malzemeleri ve sembolleri bilir ve hidrolik-pnömatik devre tasarımı yapar.
X
16
Üretim aşamasında karşılaştığı problemlerin çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma
17
Bilgisayarlı tasarım ve üretim konusundaki gelişmeleri takip eder.
18
Temel seviyede bir yabancı dil bilir. Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olur. Düzgün ve etkili konuşmanın temel ilkelerini bilir ve uygular.
19
Yönetimin temel ilkelerini, iletişim tekniklerini ve iş kanunlarını bilir.
20
Üretimi planlar, işlem kartlarını hazırlar, görev dağılımını yapar ve denetler.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin hedefleri, Amaçları, temel tanım ve kavramlar Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Skaler ve Vektörel büyüklükler, vektörler ve vektörler ile yapılan işlemler Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Konu ile ilgili uygulamalar Öğretilen konuya çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Hareket konusu. Tanımlar, Hareket çeşitleri, özellikleri ve grafikleri Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Anlatım
5 Uygulamalar, örnek problemler Öğretilen konuya çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Serbest düşme, Atışlar (Yatay atış, eğik atış vb.) Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Anlatım
7 Problem çözümleri Öğretilen konuya çalışma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Anlatım
9 Kuvvet tanımı, Paralel Kuvvetler ve örnekler Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Anlatım
10 Dinamik Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur.
11 Uygulama, soru çözümleri Öğretilen konuya çalışma Anlatım
12 Dinamik, eğik düzlem, sürtünme kuvvetleri Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 İş, güç, enerji Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Anlatım
14 İş, güç, enerji Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Anlatım
15 Uygulama, soru çözümleri Öğretilen konuya çalışma Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar