DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Endüstriyel Yiyecek Üretimi II ATO   222 4 1 1 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Mehtap BAYKAL
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Toplu beslenme yapan kuruluşların tanımı ve özellikleri, toplu beslenme hizmetlerinde yemek dağıtım yöntemleri, denetim ve denetim kriterleri, toplu beslenme servislerinde sanitasyon oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Catering (Food Service Industry) Kavramı Amacı ve önemi Catering Sektörünün Gelişimi Dünyada Gelişim Süreci Türkiye'de Gelişim Süreci

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1) Endüstriyel Yiyecek Üretimi kavramını tanımlar ve gelişim sürecini açıklar.
2) 2) Endüstriyel Yiyecek Üretimi yapan İşletmelerde yemek dağıtım yöntemlerini sıralar.
3) 3) Endüstriyel Yiyecek Üretimi yapan işletmelerde Denetimin önemini kavrar. Denetim kriterlerini bilir ve uygular.atlarını kavrar ve uygular.
4) 4) Endüstriyel Yiyecek Üretimi yapan işletmelerde, Depolama- etiketleme, klorlama talimatlarını kavrar ve uygular.
5) 5) Endüstriyel Yiyecek Üretimi yapan işletmelerde ön hazırlık, pişirme, servis ve soğutma talim
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uygulayabilirler.
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip çözüm üretebilir, performans değerlemesi yapabilir, iş ve meslek hayatında kullanabilir.
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olabilirler.
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisine sahip olabilirler.
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 1) Catering (Food Service Industry) Kavramı Amacı ve önemi Catering Sektörünün Gelişimi Dünyada Gelişim Süreci Türkiye'de Gelişim Süreci Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
2 2) Toplu Yemek Hizmetlerinin Gruplanması Yerinde Üretim Taşımalı Yemek Bilet (Ticket) vb. Uygulamalar Müteahhitlik Hizmetleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
3 3) Catering İşletmelerinin Durumu İşletmelerin İç ve Dış Sorunları Sorunların Çözüm Yolları Eğitim Denetim Devlet Desteği ve Finansman Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
4 4) Ticari ve Ticari Olmayan Catering İşletmeleri Catering Sektörünün Temel Sorumlulukları Sorunları ve Çözüm Önerileri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
5 5) Catering ve Denetim Denetimin Gereksinimi Denetimin Temel Nedenleri Denetim Yapan Makamlar ve Yasal Zemini Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
6 6) Denetimde Amaç Denetimde Esas Kriterler Mutfak Çevresi, İç Organizasyonu ve Alt Yapısı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
7 7) Ekipman ve Çeşitli Araç-Gereçler Temizlik ile ilgili Kriterler Personel Sanitasyon Kontrol ve Operasyonları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
8 8) Ara sınav/Değerlendirme Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
9 9) Gıdalara Uygulanan İşlemler Catering Sektörünün Bugünkü Durumu Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
10 10) ISO- HACCP ve Catering Orta Büyüklükte Catering İşletmelerinin Organizasyon Yapısı Personel Görev ve Sorumlulukları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
11 11) İhalelere Girme İhale Koşulları ve Sözleşmeler Sipariş Verme-Alma Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
12 12) Catering İşletmelerinde Uygulanan Talimatla Depolama Talimatı Dayanaklı Gıdaların Depolanma Koşulları Çabuk Bozulan Gıdaların Depolanma Koşulları Diğer Gıdaların Depolanma Koşulları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
13 13) 11.Etiketleme Talimatı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
14 12.Eldiven Kullanma Talimatı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
15 13.Klorlama Talimatı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
16-17 Final sınavı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar