DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yiyecek İçecek Servisi I ATO   105 1 2 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Mehtap BAYKAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.MEHTAP BAYKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere temel gramer yapılarını ilgili konu anlatımları ve egzersizlerin yardımı ile öğretmek ve belirli bir düzeyde almanca okuma- anlama- yazma becerilerini geliştirmek.
Dersin İçeriği
1. Hafta Dersin hedeflerinin anlatılması,kitap ve kaynaklarla ilgili bilgi verilmesi, enternasyonal sözcükler, önemli Alman kişilikler 2. Hafta Kendini tanıtma basit soru cümleleri 3. Hafta Soru cümleleri 4. Hafta Fiil Çekimi 5. Hafta Fiil Çekimleri ve cümle kurma 6. Hafta Cafe'de sohbet, soru cümleleri 7. Hafta Soru cümleleri ve şimdiki zaman 8. Hafta Belirli ve belirsiz artikellerin çoğul durumları, Vize 9. Hafta Belirli ve belirsiz artikeller devam 10. Hafta Kursta komünikasyon, kurstaki eşyaların öğrenilmesi 11. Hafta Yeni isimlerin listelenmesi, tekil ve çoğul artikeller 12. Hafta Olumsuz ifadeler 13. Hafta Cümle tipleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1 Salonların yerleşimini planlayabilir.
2) 2 Rezervasyon sistemini oluşturabilir.
3) 3 Servis öncesi ve servis sırasında işlemleri yürütebilir.
4) 4 Kasa işlemlerini ve takibini yapabilir.
5) 5 Servis kapanış işlemlerinin yapabilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uygulayabilirler.
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip çözüm üretebilir, performans değerlemesi yapabilir, iş ve meslek hayatında kullanabilir.
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olabilirler.
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisine sahip olabilirler.
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 1. HaftaÖnerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
2 2. HaftaZiyafet ve Konferans Salonlarını Düzenlemek Oda servisi ofislerini düzenlemek Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
3 3. HaftaTeknik donanımları kontrol etmek Rezervasyon alma işlemini gerçekleştirmek Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
4 4. HaftaRezervasyon dağılımını kontrol etmek ve ilgili departmanlara iletmek Salonların hazırlık kontrolünü yapmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
5 5. HaftaServis öncesi Meeting yapmak Konukları karşılamak/yerleştirmek Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
6 6. HaftaMenü kartını sunmak/takip etmek Sipariş alınmasını sağlamak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
7 7. HaftaÖnerili satış yapılmasını sağlamak Konuk memnuniyetini sormak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
8 8. HaftaServis akışını Düzenlemek/ takip etmek Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
9 9. HaftaHesabı tahsil etmek/takip etmek Konukları uğurlamak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
10 10. HaftaAdisyon açmak Hesap tahsili ve Fatura kesmek Kapanış raporlarını almak ve ilgili birimlere iletmek Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
11 11. HaftaAdisyonların açılıp açılmadığının kontrolünü yapmak Adisyonlara ilave ürün girişini takibini yapmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
12 Ödeme işlemlerinin takibini yapmak Kapanış görev dağılımı yapmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
13 Ödeme işlemlerinin takibini yapmak Kapanış görev dağılımı yapmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
14 Malzeme ve ekipmanlarının stoklarını sağlamak Son kontrolleri yapmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
15 Malzeme ve ekipmanlarının stoklarını sağlamak Son kontrolleri yapmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
16-17 Final sınavı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar