DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temizlik Malzemeleri Kullanımı ve Denetimi ATO   109 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Mehtap BAYKAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANANİ YALÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Önemli maliyetlere sahip temizlik ürünlerinin kullanımı aşamasında miktar-zaman sıklığı-uygulanan temizlik yöntemini kavrayabilme, birim maliyet açısından ve temizlik performansları ile kontrol edilip kullanım maliyetlerini hesaplayabilme.
Dersin İçeriği
Bu derste plan ve programlar doğrultusunda temizlik standartlarının belirlenmesi, temizlik ürün kullanımında uygulama prensipleri ve kullanım maliyetlerini öğretmek amaçlanmıştır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temizlik planlaması yapabilir.
2) Temizlik programı hazırlayabilir
3) Temizlik maddelerinin kimyasal özelliklerini bilir.
4) Temizlik araç gereçlerini bilir ve kullanır
5) Plan ve programlar doğrultusunda temizlik standartlarını uygulayabilir.
6) Temizlik maddelerinin maliyetlerini bilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uygulayabilirler.
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip çözüm üretebilir, performans değerlemesi yapabilir, iş ve meslek hayatında kullanabilir.
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olabilirler.
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisine sahip olabilirler.
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temizlik ile ilgili kavramlar ve tanımlar To be prepared to related subject from advised source.
2 Plan ve Programlar doğrultusunda temizlik standartlarının belirlenmesi Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
3 Temizlik programı oluşturulmasında temizlik maddesi seçiminde yüzey cinsleri ve özellikleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
4 Temizlik programı oluşturulmasında temizlik maddesi seçiminde yüzey cinsleri ve özellikleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
5 Temizlik programlarında kir çeşitliliğine, kir yoğunluğuna, su kalitesine, yüzey cinsine göre en verimli temizlik ilkeleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
6 Temizlik programlarında kir çeşitliliğine, kir yoğunluğuna, su kalitesine, yüzey cinsine göre en verimli temizlik ilkeleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
7 Temizlik ürünlerinin kimyasal özellikleri, Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
8 Ara sınav Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
9 Temizlik ürünlerinin kimyasal özellikleri, Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
10 Temizlik ürünleri kullanımında uygulama yöntemleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
11 Yöntem uygulama zaman ve sıklığı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
12 Temizlik ürünleri kullanımında denetim Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
13 Ürün seçiminde ve kullanımında çevre duyarlılığının oluşturulması Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
14 Temizlik maddelerinin kullanımında dikkat edilecek konular. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
15 Temizlik maddelerinin maliyeti Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
16-17 Final Sınavı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar