DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama ATO   111 1 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Mehtap BAYKAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.MEHTAP BAYKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan beslenmesinde temel olan besin ögelerini, kimyasal yapılarını, kaynaklarını, insan vücudundaki işlevlerini, yetersizlik ve aşırı alımlarla oluşan sorunları, gereksinmeleri, birbiriyle ve diğer ögelerle etkileşimlerini incelemek. Öğrenci bu ders ile menü planlama, menü maliyeti hesaplama ve menü kartı hazırlama yeterliliğini kazanabilecektir.
Dersin İçeriği
Beslenme ile ilgili tanım ve kavramlar, Yeterli ve dengeli beslenme ve Menü ön hazırlıkları Yapılması Yemekleri reçeteleri oluşturmak ve İçecek menüleri oluşturmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1-Menü planlayabilir ve Beslenmeyi tanımlayabilme, yeterli ve dengeli beslenmeyi açıklayabilme ve beslenmeyi tanımlayabilme,
2) 2-Menü maliyeti hesaplayabilir veBesin ve besin öğelerini gruplandırarak örneklerle açıklayabilme
3) 3-Satış fiyatını oluşturabilir ve besin öğelerinin vücudumuzdaki işlevlerini açıklayabilme
4) 4-Porsiyon maliyetlerini hesaplayabilir ve Besin öğelerinin kaynaklarını ve besinlerdeki miktarlarını açıklayabilme
5) 5-Menü kartı hazırlayabilir ve besin öğelerinin günlük gereksinimlerini bilme ve alınması gereken miktarları hesaplayabilme
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uygulayabilirler.
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip çözüm üretebilir, performans değerlemesi yapabilir, iş ve meslek hayatında kullanabilir.
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olabilirler.
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisine sahip olabilirler.
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Beslenme ile ilgili tanım ve kavramlar, Yeterli ve dengeli beslenme ve menü ön hazırlıkları Yapılması Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
2 Besin öğelerinin gruplandırılması ve Yemekleri reçeteleri oluşturmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
3 Proteinlerin işlevleri, kaynakları ve günlük gereksinmeleri ve İçecek menüleri oluşturmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
4 Karbonhidratların işlevleri, kaynakları ve günlük gereksinmeleri ve İçecek menüleri oluşturmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
5 5 HAFTAYağların işlevleri, kaynakları ve günlük gereksinmeleri ve İçecek menüleri oluşturmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
6 6HAFTA Vitaminler ve minerallerin işlevleri, kaynakları ve günlük gereksinmeleri ve Özel menüleri oluşturmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
7 7 HAFTASu ve diğer içeceklerin işlevleri ve günlük gereksinmeleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
8 Ara sınav Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
9 Besinlerin enerji değeri, enerji gereksinmesi, vücudun enerji dengesi ve Satış fiyatını oluşturmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
10 Besinlerin vücut çalışmasındaki görevleri, besinlerin bileşimleri, fiziksel ve kimyasal özellikleri ve Ön hazırlıkları yapmak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
11 Besin grupları ve Menü kartlarını hazırlamak, Porsiyon maliyetlerini hesaplamak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
12 Besin grupları ve Menü kartlarını hazırlamak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
13 Hastalıklarda beslenmenin önemi ve Menü kartlarını hazırlamak Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
14 Besinleri satın alma, saklama, hazırlama ve pişirme ilkeleri Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
15 Ulusal ve uluslaraarası menü çeşitlerinden uygulamalar Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
16-17 Final sınavı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar