DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Otelcilik Otomasyon Sistemleri ATO   108 2 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canani YALÇİN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste konaklamada otomasyon programını kullanarak konaklama işlemlerini yapma ile ilgili yeterliklerini kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Otomasyon sistemleri, yararları, önbüro işlemlerini sistem üzerinde uygulama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Programlarla ilgili tanımları kavrayabilme
2) Rezervasyon işlemeleri yapabilme
3) Anlaşmalı fiyatları öğrenebilme
4) Muhasebe işlemlerini kavrayabilme
5) Seyahat Acente kartları açabilme
6) Depozit ve kredi kartı alımını kavrayabilme
7) Oda paylaşımlarını gerçekleştirebilme
8) Raporlama yapabilme
9) Profil üzerinde değişiklik yapma, profil arama.
10) Rezervasyon yapma, mevcut rezervasyonu arama.
11) Rezervasyon değişikliği, kopyalama, oda ayırma işlemleri.
12) Rezervasyonu iptal etme, geri alma, housekeeping.
13) C-in işlemleri
14) Folio oluşturma
15) Kasa işlemleri.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uygulayabilirler.
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip çözüm üretebilir, performans değerlemesi yapabilir, iş ve meslek hayatında kullanabilir.
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olabilirler.
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisine sahip olabilirler.
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sistemi tanıtma, giriş çıkış işlemleri Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
2 Profil Tanımlama Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
3 Profil üzerinde değişiklik yapma, profil arama Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
4 Rezervasyon yapma, mevcut rezervasyonu arama Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
5 Rezervasyon değişikliği, kopyalama, oda ayırma işlemleri Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
6 Rezervasyonu iptal etme, geri alma, housekeeping Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
7 C-in işlemleri Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
8 Ara Sınav Bireysel ve grup çalışması,problem çözme,soru-cevap,tartışma.
9 Folio oluşturma Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
10 Kasa işlemleri Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
11 C-out işlemleri Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
12 Odalar yönetimi Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
13 Gün sonu işlemleri Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
14 Gün sonu işlemleri Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
15 Genel Tekrar Anlatım, Soru-Yanıt, Gözlem, Uygulama-Alıştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bireysel ve grup çalışması,problem çözme,soru-cevap,tartışma.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar