DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm Mevzuatı ATO   116 2 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencinin turizm mevzuatı ve güncel yasal süreçte değişmeleri ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmesi yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Turizm hakkında genel bilgi, Hukuk, Turizm hukuku ve Turizm Mevzuatı, Turizm Hukukunun gelişimi ve kaynakları, Tutulması Gereken Defterler: konuk istek-şikayet formları, konuk şikayet formları, konuk istek formları, konuk anketleri, yüzde hesaplamaları, polis defteri, denetim, Bakanlıkla yazışmalar: oda fiyatı belirleme ve kriterleri, TUİK verileri, Turizm Teşvik Kanunu 2. bölüm, Fiyat Listeleri, oda maliyet hesapları, istatistiki bilgiler anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hukuk ve hukukun kaynakları hakkında temel bilgileri kavrayabilme
2) Turizm hukukunun kaynaklarını ve kavramlarını kavrayabilme
3) Turizmde örgütlenmeye yönelik yasal düzenlemeleri tanıyabilme
4) Turizm yatırımlarının yönlendirilmesine yönelik hukuksal düzenlemeleri kavrayabilme
5) Turizmi teşvik yasalarını tanıyabilme
6) Turistik tesisler yönetmeliğini tanıyabilme
7) Seyahat Acenteleri ile ilgili yasal düzenlemeleri kavrayabilme
8) Turizm Hukukunda uygulanan sözleşmeleri yapabilme
9) Turistin ve İşletmelerin hak ve yükümlülüklerini kavrayabilme
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uygulayabilirler.
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip çözüm üretebilir, performans değerlemesi yapabilir, iş ve meslek hayatında kullanabilir.
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olabilirler.
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisine sahip olabilirler.
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konuk İstek-Şikayet Formları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Konuk İstek-Şikayet Formları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 Konuk İstek Formları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 Konuk Anketleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Yüzde Hesaplamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 Turizm Yatırım, İşletme ve Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 Polis Defteri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
9 Denetim Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 Oda Fiyatı Belirleme, Belirleme Kriterleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 Tuik Verileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 Turizm Teşvik Kanunu 2. Bölüm Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Fiyat Listeleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 Oda Maliyet Hesaplamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 Oda Maliyet Hesaplamaları İstatistiki Bilgiler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar