DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Yabancı Dil I (İngilizce) ATO   203 3 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Ali Serhat ÖZKÜTÜK
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.ALİ SERHAT ÖZKÜTÜK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yabancı dilden mesleki alanlarda faydalanma, yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla konuşabilme, mesleğiyle ilgili konularda dinlediğini anlayabilme, mesleğiyle ilgili gerekli konularda yazabilme, yazışmalar yapabilme, mesleğiyle ilgili konularda okuduğunu anlayabilme
Dersin İçeriği
Avrupa dil portföyü A2 genel düzeyinde İngilizce kullanılarak Turizm ve Otel İşletmeciliği alanındaki bilgileri izleme becerisi kazanılır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kendini ve çalıştığı yeri tanıtabilme
2) Turizmle ilgili konu ve terimleri kullanabilme;
3) Yabancı dilde telefon görüşmeleri yapabilme
4) Problem çözme ile ilgili cümle yapılarını kullanabilme ve müşteri şikayetlerini yönetebilme
5) Müşterilerle ve işletmelerle uluslararası yazışma yapabilme ve yazılı iletişim kurabilme;
6) Rezervasyon işlemlerini yabancı dilde yapabilme
7) Yabancı dilde sözlü iletişim kurabilme;
8) Yabancı dilde yemek siparişi alabilme ve açıklama yapabilme;
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uygulayabilirler.
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip çözüm üretebilir, performans değerlemesi yapabilir, iş ve meslek hayatında kullanabilir.
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olabilirler.
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisine sahip olabilirler.
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Telefonlara bakma Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım-Grup Çalışması, Rol Oynama-Dramatize Etme, Gösteri, Beyin Fırtınası
2 Bilgi verme Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım-Grup Çalışması, Rol Oynama-Dramatize Etme, Gösteri, Beyin Fırtınası
3 Oda rezervasyonları Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım-Grup Çalışması, Rol Oynama-Dramatize Etme, Gösteri, Beyin Fırtınası
4 Restoran rezervasyonları Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım-Grup Çalışması, Rol Oynama-Dramatize Etme, Gösteri, Beyin Fırtınası
5 Açıklamalarda bulunma Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım-Grup Çalışması, Rol Oynama-Dramatize Etme, Gösteri, Beyin Fırtınası
6 Konuk kabul Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım-Grup Çalışması, Rol Oynama-Dramatize Etme, Gösteri, Beyin Fırtınası
7 Talimatlar Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım-Grup Çalışması, Rol Oynama-Dramatize Etme, Gösteri, Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav
9 Tatlılar Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım-Grup Çalışması, Rol Oynama-Dramatize Etme, Gösteri, Beyin Fırtınası
10 Ricalar Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım-Grup Çalışması, Rol Oynama-Dramatize Etme, Gösteri, Beyin Fırtınası
11 Şikayetler Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım-Grup Çalışması, Rol Oynama-Dramatize Etme, Gösteri, Beyin Fırtınası
12 Şikayetler Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım-Grup Çalışması, Rol Oynama-Dramatize Etme, Gösteri, Beyin Fırtınası
13 İşyeri Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım-Grup Çalışması, Rol Oynama-Dramatize Etme, Gösteri, Beyin Fırtınası
14 İşyeri Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım-Grup Çalışması, Rol Oynama-Dramatize Etme, Gösteri, Beyin Fırtınası
15 Yemek siparişi alma Anlatım, Tartışma, Soru-Yanıt, Takım-Grup Çalışması, Rol Oynama-Dramatize Etme, Gösteri, Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar