DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Turizm Coğrafyası ATO   213 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canani YALÇİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANANİ YALÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin dünya ve özellikle Türkiye turizm coğrafyasını ve bu coğrafyalarda gerçekleştirilebilecek rekreasyonel faaliyetler ile turizm türlerini arz ve talep yönüyle öğrenmeleri, ülkemiz coğrafyasında bulunan turistik değerler hakkında bilgi aktarmak. Anadolu'da yaşamış uygarlıkları ve Anadolu çağlarını açıklamak.
Dersin İçeriği
Turizm coğrafyası, turisti-tarihi-doğal-kültürel değerler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyasını öğrenebilme ve tarihi ve doğal güzelliklerini tanıyabilme
2) Doğu Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyasını öğrenebilme ve tarihi ve doğal güzellikleri tanıyabilme
3) Güney Doğu Anadolu Bölgesi Fiziki Coğrafyasını öğrenebilme ve tarihi ve doğal güzellikleri tanıyabilme
4) Karadeniz Bölgesi Fiziki Coğrafyasını öğrenebilme ve tarihi ve doğal güzellikleri tanıyabilme
5) Akdeniz Bölgesi Fiziki Coğrafyasını öğrenebilme ve tarihi ve doğal güzellikleri tanıyabilme
6) Ege Bölgesi Fiziki Coğrafyasını öğrenebilme ve tarihi ve doğal güzellikleri tanıyabilme
7) Marmara Bölgesi Fiziki Coğrafyasını öğrenebilme ve tarihi ve doğal güzellikleri tanıyabilme
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uygulayabilirler.
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip çözüm üretebilir, performans değerlemesi yapabilir, iş ve meslek hayatında kullanabilir.
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olabilirler.
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisine sahip olabilirler.
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Turizm coğrafyasının tanımı, unsurları ve inceleme konuları Sözlü anlatım, sunu
2 Türkiye turizm coğrafyasının genel özellikleri; (coğrafi konum yeryüzü şekilleri, iklim, bitki örtüsü, akarsu ve göller bakımından) Sözlü anlatım, sunu
3 Anadolu çağları Sözlü anlatım, sunu
4 Anadolu uygarlıkları Sözlü anlatım, sunu
5 Türkiye turizm çaşitleri Sözlü anlatım, sunu
6 Akdeniz Bölgesi Sözlü anlatım, sunu
7 Ege Bölgesi Sözlü anlatım, sunu
8 Ara Sınav
9 Marmara Bölgesi Sözlü anlatım, sunu
10 Karadeniz Bölgesi Sözlü anlatım, sunu
11 İç Anadolu Bölgesi Sözlü anlatım, sunu
12 Güney Doğu Anadolu Bölgesi Sözlü anlatım, sunu
13 Doğu Anadolu Bölgesi Sözlü anlatım, sunu
14 Dünya harikaları-Unesco Kültür Miras Listesi eserleri Sözlü anlatım, sunu
15 Dünya harikaları-Unesco Kültür Miras Listesi eserleri Sözlü anlatım, sunu
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar