DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Gıda ve Personel Hijyeni ATO   215 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Mehtap BAYKAL
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.MEHTAP BAYKAL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hijyenin tanımı ve önemi: Bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler. Yararlı patojen mikroorganizmalar ve bunların gelişme ortamları ile ilgili bilgiler. Patojen bakterilerin gıdalara geçişi, gıda zehirlenmeleri ve bakterilerin gelişmesinin kontrol altına alınması ile ilgili bilgiler. Besin, bina., hava, su personel hijyeniyle ilgili, ilkeler.
Dersin İçeriği
GIDA SAKLAMA YÖNTEMLERİ, GIDALARIN MUHAFAZA YÖNTEMLERİNDEKİ TEKNOLOJİK GELİŞMELER, KONSERVECİLİK, SÜT TEKNOLOJİSİ, TAHIL (HUBUBAT) TEKNOLOJİSİ, ET VE ET ÜRÜNLERİNİN TEKNOLOJİSİ

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1 Hijyen ve sanitasyonun tanımı ve önemini kavrayabilme;
2) 2Toplu beslenme sistemlerinde hijyen ve sanitasyon ilişkisi;
3) 3Besinlerin satın alınmasında ve depolanmasında hijyen;
4) 4Besinlerin servisinde hijyen;
5) 5Besinlerin bozulma nedenlerini öğrenebilme;
6) 6 HACCP in tanımını ve önemini kavrayabilme;
7) 7Ambalajın önemini kavrayabilme;
8) 8Gıda katkı maddelerinin kullanım ve sınıflandırılmasını öğrenebilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri ve hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde bilgilere sahip olabilirler.
2
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili konaklama, seyahat acenteleri, yiyecek içecek vb işletmelerde yasal mevzuat, mesleki standartlar ve uygulamalar, iç ve dış çevre faktörleri hizmet verme süreçleri hakkında temel düzeyde sahip oldukları bilgileri uygulayabilirler.
3
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgileri müşteri tatminini temel alan bir anlayış ile iç ve dış çevredeki dinamiklere göre analiz etme, yorumlama ve değerlendirme yaparak kararlar alabilir, hizmet sürecindeki sorunları tespit edip çözüm üretebilir, performans değerlemesi yapabilir, iş ve meslek hayatında kullanabilir.
4
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında hizmet sürecindeki fiziksel ortamı, araç gereç ve teknolojileri bilir, korumak için gerekli bakımını yapabilir.
5
Görev ve sorumlulukları ifa ederken Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri çalışma ortamının gerektirdiği dinamiklere göre hem bireysel olarak hem de takım üyesi olarak yerine getirebilir.
6
Turizm ve Otel İşletmeciliği ile ilgili teknik ve mesleki yenilikleri takip ederek karşılaşacağı olağan ve olağanüstü sorunlara çözüm üretebilir ayrıca görev ve sorumluluklarını ifa ederken kullanabilir.
7
Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında sahip oldukları bilgi ve becerileri örgüt üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için kullanabilir ve örgüt üyelerinin mesleki performans değerlendirmelerini objektif olarak yapabilir.
8
Mesleği ile ilgili yenilikleri hayat boyu öğrenmenin bilinci ile takip edip durum analizi yaparak sahip oldukları bilgi ve becerileri ve geliştirir.
9
Mesleki özgüven, bilgi ve becerisi ile sahip olduğu kaynakları yönetebilir, performans değerlendirmesi yapabilir.
10
Turizm alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
11
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12
Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
13
Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal çevrenin korunma konularında yürütücü düzeyinde yeterli bilgi ve bilince sahip olabilirler.
14
Etik değerlere bağlı, sosyal adalet, kültürel değerler ve sosyal sorumluluk konularında yeterli bilince sahip, toplumun alanla ilgili ilgi, istek ve ihtiyaçlarını bilme, ülkenin ve yakın çevrenin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerini tanımlama becerisine sahip olabilirler.
15
Turizm ve Otel İşletmeciliğinin temel faaliyeti olan hizmet üretim sürecinin gerektirdiği kişisel niteliklere ve dinamizme sahiptir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 1. Hafta Hijyenin tanımı ve önemi, sanitasyonun tanımı ve önemi, toplu beslenme sistemlerinde hijyenin önemi, toplu beslenme sistemlerinde hijyen ve sanitasyon ilişkisi. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
2 2. Hafta Endüstriyel kirlenme ve evrensel kirlenme. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
3 3. Hafta Besinlerin bozulma nedenleri, bozulmaya neden olan etkenler, bakteriler, küfler mayalar ve virüsler. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
4 4. Hafta Mikroorganizmaların bulunduğu yerler miktarları, besinlerle mikroorganizma kaynaklı hastalıkların çoğalma nedenleri ı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
5 5. Hafta Besinlerin satın alınmasında hijyen, besinlerin depolanmasında hijyen. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
6 6. Hafta Besinleri hazırlamada ve pişirmede hijyen Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
7 7. Hafta Besinlerin servis edilmesinde hijyen güvenli gıda hazırlanmasında Dünya Sağlık Teşkilatı nın Kuralları Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
8 Ara sınav Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
9 Hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken kurallar, besinlerin sağlıklı olarak tüketiciye ulaşması için biyolojik, fiziki ve kimyasal kirlenmenin önlenmesi. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
10 Besinlerin dondurularak saklanması sırasında oluşan önemli mikroorganizmalar Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
11 Personel hijyeni ve eğitimi, personel hijyeninde öğretim, personel hijyeninde dikkat edilecek noktalar. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
12 Ağız, burun, saçlar, dışkı ve giysiler, eller ve hijyenik el yıkama, el bakımı. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
13 Ağız, burun, saçlar, dışkı ve giysiler, eller ve hijyenik el yıkama, el bakımı. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
14 Personelden kaynaklanan bulaşma yollar Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
15 Besinlerde hijyen yönünden sakınılması gereken davranışlar, nedenleri ve öneriler. Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.
16-17 Final sınavı Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar