DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama kavramının tanımı, temel kavramların açıklanması, pazarlama anlayışının (yaklaşımlarının) gelişimi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Pazarlama çevresi. Pazarlama ve çevre arasındaki ilişkiler. Makro ve mikro çevresel faktörlerin analizi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Stratejik planlama ve stratejik pazarlama planlaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Pazarlama bilgi sistemi. Pazarlama araştırması ve pazarlama araştırma süreci Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Pazar kavramı ve tüketici ve endüstriyel pazarın özellikleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Pazar bölümlendirme, konumlandırma ve hedef pazarın seçimi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Ürün kavramı, ürün türleri ve pazarlamada ürün stratejileri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ürün karması, yeni ürün kavramı ve ürün yaşam eğrisi. Marka ve markalama stratejileri. Ambalajlama. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Fiyatlandırma: fiyat kararlarının önemi .fiyatlamayı etkileyen faktörler. fiyatlamanın amaçları. Fiyatlama politikaları ve fiyatlama yöntemleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Dağıtım: Dağıtım kararları. Temel dağıtım kanalları. Dağıtım kanallarının yönetimi. Toptancılık ve perakendecilik.. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Tutundurma: Tutundurma kararları ve stratejileri. Reklam ve halkla ilişkiler. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Tutundurma: Kişisel satış ve satış tutundurma. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Hizmet pazarlaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
15 Hizmet pazarlaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar