DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
PAZARLAMA İLKELERİ * YDT   119 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYHAN SAYĞI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Pazarlamanın temel ilkeleri ve pazarlama süreçleri ve güncel pazarlama problemleri hakkında öğrenciye bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Pazarlama gelişim tarihi, önemi, ilkeleri temel kavramları, pazarlama ilişkileri, mal ve hizmet pazarı, pazarlama karması konuları anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Pazarlama kavramının tanımı, temel kavramların açıklanması, pazarlama anlayışının (yaklaşımlarının) gelişimi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
2 Pazarlama çevresi. Pazarlama ve çevre arasındaki ilişkiler. Makro ve mikro çevresel faktörlerin analizi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
3 Stratejik planlama ve stratejik pazarlama planlaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
4 Pazarlama bilgi sistemi. Pazarlama araştırması ve pazarlama araştırma süreci Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
5 Pazar kavramı ve tüketici ve endüstriyel pazarın özellikleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
6 Pazar bölümlendirme, konumlandırma ve hedef pazarın seçimi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
7 Ürün kavramı, ürün türleri ve pazarlamada ürün stratejileri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
9 Ürün karması, yeni ürün kavramı ve ürün yaşam eğrisi. Marka ve markalama stratejileri. Ambalajlama. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
10 Fiyatlandırma: fiyat kararlarının önemi .fiyatlamayı etkileyen faktörler. fiyatlamanın amaçları. Fiyatlama politikaları ve fiyatlama yöntemleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
11 Dağıtım: Dağıtım kararları. Temel dağıtım kanalları. Dağıtım kanallarının yönetimi. Toptancılık ve perakendecilik.. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
12 Tutundurma: Tutundurma kararları ve stratejileri. Reklam ve halkla ilişkiler. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
13 Tutundurma: Kişisel satış ve satış tutundurma. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
14 Hizmet pazarlaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
15 Hizmet pazarlaması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır.
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar