DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dış Ticarette Risk Yönetimi ve Sigortacılık   3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYHAN SAYĞI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel anlamda risk kavramından yola çıkılarak riskin yönetilmesi ve sigorta kavramları temel bilgiler, kanun, yönetmelikler ile ilgili mevzuat ve yazın hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
Risk ve sigorta kavramları, dış ticaretteki önemi konuları anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Risk kavramını anlayabilme
2) Sigorta kavramını, sigortanın önemini anlayabilme
3) Dış ticarette risk kavramı ve türlerini anlayabilme
4) Sigortanın genel ilkeleri anlayabilme
5) Sigorta sözleşmelerinin niteliklerini ve sözleşmelerinin tabi olduğu hükümleri anlayabilme
6) Dış ticaret risk yönetimi yapabilme
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dış Ticaret ve Genel Anlamda Risklerin Kavramsal Çerçevesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Dış Ticaret ve Genel Anlamda Risklerin Kavramsal Çerçevesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 Risk Yönetimi ve Dış Ticaret İşlemlerinde Risk Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 Risk Yönetimi ve Dış Ticaret İşlemlerinde Risk Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Sigorta, Sigorta Sözleşmesi, Risk ve Riziko Kavramları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 Sigorta, Sigorta Sözleşmesi, Risk ve Riziko Kavramları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 Sigorta Sözleşmesinin Tarafları, Unsurları ve Nitelikleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
9 Sigorta Sözleşmesinin Tarafları, Unsurları ve Nitelikleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 Teknik ve Hukuksal Açıdan Bazı Sigorta Kavramları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 Teknik ve Hukuksal Açıdan Bazı Sigorta Kavramları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 Sigortanın Genel İlkeleri (Prensipleri) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Nakliyat (Taşıma) Sigortaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 Uluslararası Ticarette Taşımaya İlişkin Riskler ve Sigortalar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 Uluslararası Ticarette Taşımaya İlişkin Riskler ve Sigortalar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar