DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Ekonomisi   2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özgür YILMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZGÜR YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye'de uygulanan iktisat politikaları ve uygulama sonuçları kapsamında ekonomik gelişimin analizi.
Dersin İçeriği
Türkiye'nin dönemsel ekonomik analizi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Cumhuriyetin kuruluş yılları öncesi ekonomik durumu izler.
2) Türkiye ekonomisini dönemsel olarak analiz edebilmek
3) Türkiye ekonomisinin dönemler arasındaki farklılıklarını ayırt edebilmek
4) Türkiye ekonomisinde gözlenen önemli değişme ve gelişme süreçlerini uluslararası politik ve ekonomik kırılmalarla ilişkilendirebilecektir.
5) Türkiye ekonomisinin güncel yapısal sorunlarının tarihsel, toplumsal ve siyasi kökenlerini tartışabilecektir.
6) Türkiye ekonomisinin gelişimi kavranır.
7) Türkiyenin sosyo-ekonomik kalkınma sürecindeki bireysel sorumluluğunun farkında olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
X
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
X
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
X
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
X
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
X
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
X
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
X
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
X
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
X
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
X
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
X
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
X
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
X
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
X
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Cumhuriyetin Kuruluş Yılları Öncesi Ekonomik Durum Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 1923-1929: Cumhuriyetin Kuruluş Yılları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 1930-1939: Devletçilik Dönemi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 1940-1949: İkinci Dünya Savaşı Yılları ve Sonrası Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 1950-1960: Liberal Ekonomi Politikaları ve Dış Ticarette Kontrol Politikalarına Dönüş (1) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 1950-1960: Liberal Ekonomi Politikaları ve Dış Ticarette Kontrol Politikalarına Dönüş (2) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 1960-1980: Planlı Kalkınma Dönemi (1) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
9 1960-1980: Planlı Kalkınma Dönemi (2) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 1980-1989: İhracata Dayalı Sanayileşme Modeli ve Piyasa Ekonomisine Yönelik Yapısal Değişim Süreci (1) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 1980-1989: İhracata Dayalı Sanayileşme Modeli ve Piyasa Ekonomisine Yönelik Yapısal Değişim Süreci (2) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 1990'lı Yıllarda Sermaye Hareketlerinin Liberalleşmesi Süreci ve Konjonktürel Politikalar (1) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 1990'lı Yıllarda Sermaye Hareketlerinin Liberalleşmesi Süreci ve Konjonktürel Politikalar (2) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 2000'li Yıllar (1) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 2000'li Yıllar (2) Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar