DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkiye Ekonomisi   2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özgür YILMAZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZGÜR YILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkiye'de uygulanan iktisat politikaları ve uygulama sonuçları kapsamında ekonomik gelişimin analizi.
Dersin İçeriği
Türkiye'nin dönemsel ekonomik analizi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Cumhuriyetin kuruluş yılları öncesi ekonomik durumu izler.
2) Türkiye ekonomisini dönemsel olarak analiz edebilmek
3) Türkiye ekonomisinin dönemler arasındaki farklılıklarını ayırt edebilmek
4) Türkiye ekonomisinde gözlenen önemli değişme ve gelişme süreçlerini uluslararası politik ve ekonomik kırılmalarla ilişkilendirebilecektir.
5) Türkiye ekonomisinin güncel yapısal sorunlarının tarihsel, toplumsal ve siyasi kökenlerini tartışabilecektir.
6) Türkiye ekonomisinin gelişimi kavranır.
7) Türkiyenin sosyo-ekonomik kalkınma sürecindeki bireysel sorumluluğunun farkında olur.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)