DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İKTİSADA GİRİŞ I   3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canani YALÇİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANANİ YALÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin, Ekonomi bilimi ile ilgili kavramları tanıması, mikro ekonomik birimlerin (birey ve firma) davranışlarını inceleyerek, mal ve hizmet piyasalarıyla, üretim faktörleri piyasasında fiyatın nasıl oluştuğunu analiz edebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Ekonomi bilimine giriş temel kavramları, ekonomi çalışma ilkeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İktisat Bilimini ve İktisat (Ekonomi) bilimi ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
2) Ekonomik birimlerin amaç ve ihtiyaçlarını belirleyebilme
3) Ekonomik faaliyetin temel dinamiklerini öğrenebilme
4) Ekonominin örgütlenmesini ve Ekonomik Sistemleri tanıma ve karşılaştırabilme
5) Fiyat Teorisi içerisinde, Talep ve Arz düzeyinin oluşumunu öğrenebilme
6) Talep ve arz esnekliği kavramlarını ve çeşitlerini öğrenebilme
7) Piyasada fiyat oluşumunu ve dengesini anlayabilme
8) Fayda Teorisi çerçevesinde Tüketici Denge analizini, Maliyet Teorisi çerçevesinde firmanın maliyet türlerini ve denge analizlerini yapabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İktisat Bilimini ve İktisat (Ekonomi) bilimi ile ilgili temel kavramlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Ekonomik faaliyetin temel dinamikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 Ekonomik birimlerin amaç ve ihtiyaçları ve Ekonomik Analiz Yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 Ekonominin örgütlenmesi ve Ekonomik Sistemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Fiyat Teorisi içerisinde Talep düzeyinin oluşumu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 Fiyat Teorisi içerisinde Arz düzeyinin oluşumu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 Talep ve arz esnekliği kavramları ve çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
Ödev
9 Piyasada fiyatın oluşumu ve dengesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 Fayda Teorisi çerçevesinde Tüketici Dengesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 Maliyet Teorisi çerçevesinde Firmanın maliyet türleri ve denge analizleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 Piyasa türleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Piyasa türlerine göre karlılık analizi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 Üretim faktörleri ve üretim faktörleri piyasası analizleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 Üretim faktörleri ve üretim faktörleri piyasası analizleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar