DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İktisada Giriş II   3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Canani YALÇİN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.CANANİ YALÇİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin, makro ekonominin teorik temellerini kavramasını, makro düzeydeki ekonomik yapıyı ve bu yapının işleyişini anlamasını, toplulaştırılmış ekonomik olaylarda ortaya çıkan sorunları ve çözüm yollarını analiz edebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Milli muhasebe sistemi, reel ve nominal GSMH, enflasyon ve işsizlik, makro iktisadın mikro temelleri, para politikası, maliye politikası, Döviz piyasası, Ödemeler bilançosu

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Makro Ekonomi ile ilgili temel kavramları tanıyabilme
2) Toplam Talep, Toplam Arz, Toplam Harcama ve Özdeşlikleri analiz edebilme
3) Milli Gelir ile ilgili kavramları tanıma, Milli Gelir Hesaplama yöntemlerini analiz edebilme
4) Tasarruf/Yatırım ile harcama ilişkilerini analiz edebilme
5) Para ve para sistemlerini analiz ederek, Merkez Bankası ve Para politikası araç ve uygulamalarını öğrenebilme
6) Enflasyon, çeşitleri ve enflasyonla mücadele yöntemlerini kavrayabilme
7) İstihdam ve İşsizlik politikalarını öğrenebilme
8) Dış ticaret politikası ve ödemeler bilançosunu analiz edebilme
9) Ekonomik büyüme, Kalkınma ve gelir dağılımı politikalarını analiz ederek, Türkiye ekonomisini değerlendirebilme
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Makro Ekonomi ile ilgili temel kavramlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Makro Ekonomi ile ilgili temel kavramlar Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 Makro Ekonominin Doğuşu ve Gelişimine katkı sağlayan teoriler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 Makro Ekonominin Doğuşu ve Gelişimine katkı sağlayan teoriler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Toplam Talep, Toplam Arz, Toplam Harcama ve Özdeşlikler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 Milli Gelir ile ilgili kavramlar ve Milli Gelir Hesaplama yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 Tasarruf/Yatırım ile harcama ilişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
Ödev
9 Para ve para sistemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 Merkez Bankası ve Para politikası araç ve uygulamaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 Enflasyon, çeşitleri ve enflasyonla mücadele yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 İstihdam ve İşsizlik politikaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Dış ticaret politikası Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 Ödemeler bilançosu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 Ekonomik büyüme- Kalkınma ve gelir dağılımı politikaları, Türkiye ekonomisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar