DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İletişim   2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Prof. Dr.MAHMUT ALİ GÖKÇE1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ile dışı arasında iletişim kurma yeterlikleri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Yazılı ve sözlü iletişim, biçimsel ve biçimsel olamayan iletişim, iş yaşamında iletişim, örgütsel iletişim, kitle iletişimi konuları anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İletişim ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olma
2) İletişimin işlevi, amacı ve uygulanması konusunda bilgi sahibi olma
3) İletişim çeşitlerini bilme ve uygulayabilme
4) Dinlemenin iletişimdeki önemini anlama ve uygulayabilme
5) İletişim engellerini kavrama ve çözme becerisini kavrayabilme
6) Sözlü, sözsüz (beden dili) ve yazılı, görsel ve elektronik iletişim becerileri geliştirebilme
7) Örgütsel iletişimle ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olma
8) Örgütsel iletişim türleri ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olma
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişim kavramı ve anlamı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 İletişim Süreci Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 Sözlü İletişim Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 Yazılı İletişim Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Sözsüz iletişim, Beden Dili Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 İletişimin yapıcı ve bozucu engelleri Ö Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 İletişim engellerini aşma ve etkin iletişim Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
9 Örgütsel iletişim Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 Örgütsel iletişim Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 Örgütsel iletişimin işleyiş modelleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 Biçimsel ve Biçimsel olmayan İletişim Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 Kitle İletişimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 İş Yaşamında İletişim Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar