DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yaz Stajı Değerlendirme   2 2 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYHAN SAYĞI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin staj görecekleri iş yerlerinde: mesleki bilgi ve becerilerini arttırmalarını sağlamak, iş yerlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
1.yy ve 2.yy derslerinde öğrencilerin aldığı teorik bilgilerin iş hayatında nasıl uygulandığını öğrenmeleri sağlamaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Derslerde öğrenilen konuların uygulamasını yapabilme
2) Çalışma hayatına uyum sağlayabilme
3) Mesleği ile ilgili iş süreçlerini uygulayabilme
4) Teori ve uygulamayı bir arada pekiştirebilme
5) Çalışma disiplini sağlayabilme
6) İş süreçlerindeki sorunlara çözüm önerileri geliştirebilme
7) Alanına uygun sektörel araç ve gereçleri kullanabilme
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
2 Dış ticarette teslim şekilleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
3 Dış ticarette teslim şekilleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
4 Dış ticaret ödeme yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
5 Dış ticaret ödeme yöntemleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
6 Dış ticarette kambiyo mevzuatı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
7 Dış ticarette kambiyo mevzuatı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Dahilde işleme rejimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
10 Hariçte işleme rejimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
11 Transit rejimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
12 Gümrük mevzuatı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
13 Gümrük mevzuatı Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
14 Serbest bölgeler rejimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
15 İhracat-ithalat rejimi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar