DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uluslararası Pazarlama   3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYHAN SAYĞI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere teknolojik ürünlerin küresel pazarlamada başarılı olmaları için Kurum Stratejilerini, Ekonomik, Kültürel, Politik ve Yasal Çevre ve Pazar araştırmaları kapsamında değerlendirmektir.
Dersin İçeriği
Uluslararası pazarlama kavramı, pazar araştırma süreci, pazarlamada bilgi sistemleri, pazarlama planlama süreci ve stratejisi, pazarlama karması ve kültür konuları işlenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Uluslararası pazarlamanın gerekliliğini, yapısını ve ulusal pazarlamaya göre farklılıklarını kavrayabilme;
2) Uluslararası pazar araştırmasında bilgi iletişim teknolojilerini ve mesleki araçları kullanabilme
3) Uluslararası pazarlarda karşılaşılacak sorunlara çözümler oluşturabilme
4) Pazarlama stratejilerini planlayıp uluslararası pazarlarda kullanabilme
5) Uluslararası pazarın yapısal özelliklerine göre iletişim etkinliğini sağlayabilme
6) Uluslararası pazarlarda satış için gerekli iletişim tekniklerini belirleyip uygulayabilme;
7) Uluslararası ürün politikalarına göre reklam faaliyetlerini uygulayabilme
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Uluslararası Pazarlamaya İlişkin Temel Kavramları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Ülkelerin Ekonomik Olarak Sınıflandırılması Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 Uluslararası Ekonomik Çevrenin Değerlendirilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 Uluslararası pazar araştırma süreci ve şekilleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Uluslararası pazarlamada temel bilgi sistemleri ve bilgi kaynakları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 Çokuluslu İşletmeler ve pazarlama faaliyetlerinin oluşma süreci Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 Uluslararası pazarlama planlama süreci ve uluslararası pazarlama stratejisinin oluşumu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
9 Uluslararası pazarlamada ürün stratejisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 Uluslararası pazarlamada fiyat stratejisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 Uluslararası pazarlamada dağıtım stratejisi ve lojistik Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 Uluslararası pazarlamada dağıtım stratejisi ve lojistik Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Uluslararası pazarlamada pazarlama iletişimi çabaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 Uluslararası Pazarlama Ve Kültür İlişkisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 Uluslararası Pazarlama Ve Kültür İlişkisi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar