DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi   2 2.5 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ayhan SAYĞI
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AYHAN SAYĞI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İhracat, ithalat, ihraç kayıtlı alış-satış, serbest bölge, transit ve diğer dış ticaret işletmelerinin muhasebe uygulamalarını yapmak.
Dersin İçeriği
İhracat ve ithalat muhasebe ve maliyet işlemleri, ihracat ve ithalat bedelini tahsil, ödeme işlemleri, vergi işlemleri, çeşitli rejimlere bağlı mali olayların muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İhracat, muhasebe ve maliyet işlemini yapabilme
2) İthalat, muhasebe ve maliyet işlemini yapabilme
3) İhracat ve ithalat bedelini tahsil, ödeme muhasebe işlemini yapabilme
4) İhraç kayıtlı mal alış ve satış muhasebe ve KDV işlemini yapabilme
5) İhracatta ve ithalatta, teşvik muhasebe işlemini yapabilme
6) Serbest Bölgeler muhasebe ve maliyet işlemini yapabilme
7) Transit Ticaret muhasebe ve maliyet işlemlerini yapabilme
8) İhracatta KDV iadesi alabilme, Risk Analizi sürecini uygulayabilme
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Dış ticaret alanında işletme, iktisat, muhasebe, temel hukuk, dış ticaret mevzuatı ve işlemlerine ilişkin temel kavramları tanımlayabilme
2
Dış ticaret alanında sahip olduğu mesleki bilgileri, karar alma, uygulama ve davranış süreçlerinde kullanabilme
3
Dış ticaret alanındaki dinamiklerini analiz edebilme, yorumlayabilme ve değerlendirebilme
4
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilme
5
Dış ticaret alanındaki sorunların çözümünde için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme
6
Dış ticaret alanında mesleki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirebilme
7
Dış ticaret alanının dinamik yapısına uygun olarak hayat boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme
8
Dış ticaret alanında ortaya çıkan değişimlere uyum için mesleki bilgi ve becerilerini geliştirecek faaliyetlerde bulunabilme
9
Dış ticaret alanında düşüncelerini, önerilerini mesleki bilgi ve becerilerini iletişim sürecinde ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
10
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları ekip çalışmasına uygun olarak icra edebilme
11
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olabilme
12
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları icra edebilecek düzeyde bilgi ve iletişim teknolojisi araçları ile diğer mesleki araç ve teknikleri kullanabilme
13
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları toplumsal kurallara uygun olarak icra edebilme
14
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumlulukları evrensel insani değerlere uygun icra eden girişimci kimliği sahip olabilme
15
Dış ticaret alanında mesleki görev ve sorumluluklarını Atatürk ilke ve inklaplarının hedeflerine uygun olarak icra edebilme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Teslim, ödeme şekilleri ve belgelerin muhasebede önemi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Tekdüzen hesap planı süreci ve fiili ihracatın önemi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 İhracat muhasebe işlemleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 İhracat bedellerinin tahsili ve dönem sonu muhasebe işlemleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 İhraç kayıtlı alış ve satışların muhasebe işlemleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 İthalat muhasebe işlemleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 İthalat bedellerinin transferi ve ithalat maliyetinin muhasebe işlemleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
9 İthalat bedellerinin transferi ve ithalat maliyetinin muhasebe işlemleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
10 İhracatta KDV işlemleri ve muhasebesi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 İhraç kayıtlı satışlarda KDV işlemleri ve muhasebesi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 Serbest bölgelerde ve transit ticarette muhasebe işlemleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Y.B.E. İhracatı ve özel fatura ile satış muhasebe işlemleri. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 Dış ticarette finansman teknikleri muhasebesi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 Dış ticarette finansman teknikleri muhasebesi. Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar