DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Toprak Bilgisi ve Verimliliği YOT   144 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Bilge BOZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.BİLGE BOZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; bitkisel üretime ilişkin temel kavramları benimsemesini, bahçe bitkileri ve tarla bitkilerinde temel olan ekim-dikim, toprak işleme, sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, budama ve hasat konularını kavramasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bahçe bitkileri ve tarla bitkilerinin sınıflandırılması ve önemi. Bahçe ve tarla bitkilerinin biyolojik özellikleri. Bitkilerde çoğaltma. Bitkisel üretimde toprak işleme, ekim dikim, sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele, budama, hasat.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toprak oluşumunu ve morfolojisini tanımlayabilme
2) Toprak verimliliği ile toprağın fiziksel özellikleri arasında ilişki kurabilme
3) Toprak verimliliği ile toprağın kimyasal özellikleri arasında ilişki kurabilme
4) Toprak verimliliği ile toprağın biyolojik özellikleri arasında ilişki kurabilme
5) Bitki Besleme konularında temel kuramsal bilgileri öğrenebilme ve bunları kişisel beceriler ile birleştirebilme.
6) Bitki besleme ile ilgili kaynakların tanınması; teksel ve birlikte etkinliklerinin, üretim ve çevreye yönelik tekniklerle değerlendirilip, karşılaştırılması; sürdürülebilir kullanımı konularında bilgi sahibi olunması
7) Bitki Besleme konularında bilgi sahibi olabilme
8) Bitki Besin elementlerinin fizyolojik ve metabolik etkinliklerini belirleme yöntemlerini öğrenebilme
9) Bitkinin dengeli beslenmesi konusunda karar verebilme yeteneği edinme
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olabilmek.
X
2
Organik tarım alanında öğrendiği bilgilerin doğruluğunu, güvenirliğini ve güncelliğini kavrayabilmek ve değerlendirebilmek.
X
3
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak.
X
4
Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürebilmek, yapabilmek, üretim yapabilmek.
X
5
Organik ürünün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar olan üretim aşamalarında karşılaşılabilecek sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek.
X
6
Organik tarım alanında sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm geliştirmek ve uygulamak.
X
7
Organik tarım alanında karşılaştığı problemleri çözüm üretebilmek ve hem bireysel hem de ekip üyesi olarak almış olduğu sorumlulukları yerine getirebilmek.
X
8
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek.
X
9
Organik tarım alanında araştırma ve sorgulama yoluyla bilgiye ulaşabilmek ve kullanabilmek.
X
10
Organik tarım alanı ile ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme ve toplumsal, kültürel ve etik sorumluluk bilinci ile projeler üretebilmek.
X
11
Temel yabancı dil bilgisine sahip olarak alanıyla ilgili bilgileri takip edebilmek ve gerekirse meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek
12
Organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak ve organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilmek.
13
Organik tarım alanında araştırma yapmak, elde edilen bilgileri değerlendirmek ve proje hazırlamak, uygulamak ve yönetmek.
X
14
Organik tarım ile ilgili gürev ve sorumluluklarını bilimsel, kültürel, etik ve yasal mevzuata değerlere uygun yapabilmek.
X
15
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toprak bilimine giriş ve toprağın tanımı; Toprak elementleri ve mineralleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
2 Toprağı oluşturan kayalar;Toprak oluşumu Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
3 Toprak morfolojisi ve horizonlar; Toprağın fiziksel özellikleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
4 Toprağın kimyasal özellikleri; Toprak organizmaları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
5 Toprağın organik maddesi;Toprakta su çeşitleri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
6 Toprak Kullanımı;Toprak çevre ilişkileri Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
7 Bitki beslemenin tarihçesi; Mutlak gerekli bitki besin elementleri; Bitki besin elementlerinin alınımında genel ilkeler Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
8 Ara Sınav Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav
9 Bitki beslemede azot alınımı, metabolizması, diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
10 Bitki beslemede fosfor alınımı, metabolizması, diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri, noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
11 Bitki beslemede potasyum alınımı, metabolizması, diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri, noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
12 Bitki beslemede, kükürt ve kalsiyum alınımı, metabolizması, diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri, noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
13 Bitki beslemede magnezyum, demir ve çinko alınımı, metabolizması, diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri, noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
14 Bitki beslemede mangan, bor ve bakır alınımı, metabolizması, diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
15 Bitki beslemede molibden, sodyum ve klor alınımı, metabolizması, diğer besin elementleri ile olan etkileşimleri, noksanlığı, fazlalığı ve giderilmesi Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar