DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Meteoroloji * YOT   150 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Önlisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Uğur KEKEÇ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Dr.UĞUR KEKEÇ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel meteorolojik faktörleri ve bu faktörler arasındaki ilişkiyi tanımlamak, Tarımsal meteorolojinin temel prensiplerini açıklamak, Meteorolojik verileri derleme yollarını öğretmek
Dersin İçeriği
Meteorolojiye giriş, meteorolojinin bölümleri, atmosferin yapısı ve özellikleri, meteorolojik elemanlar, atmosferik basınç, rüzgarlar, sıcaklık, nem, buharlaşma, yağışlar ve çeşitleri, cephe sistemleri, hava kütleleri, meteoroloji istasyonları ve özellikleri, meteoroloji istasyonlarında kullanılan aletler ve özellikleri, fenoloji ve tarımsal klimatoloji, meteoroloji elemanları ile bitki gelişim ilişkileri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Organik tarım alanında kuramsal ve uygulamalı temel bilgilere sahip olabilmek.
X
2
Organik tarım alanında öğrendiği bilgilerin doğruluğunu, güvenirliğini ve güncelliğini kavrayabilmek ve değerlendirebilmek.
X
3
Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini anlamak.
X
4
Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım işlemlerini sürdürebilmek, yapabilmek, üretim yapabilmek.
5
Organik ürünün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar olan üretim aşamalarında karşılaşılabilecek sorunları tanımlamak ve çözüm önerileri geliştirmek.
X
6
Organik tarım alanında sorunları tanımlamak, analiz etmek, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm geliştirmek ve uygulamak.
X
7
Organik tarım alanında karşılaştığı problemleri çözüm üretebilmek ve hem bireysel hem de ekip üyesi olarak almış olduğu sorumlulukları yerine getirebilmek.
X
8
Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek mesleği ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek.
9
Organik tarım alanında araştırma ve sorgulama yoluyla bilgiye ulaşabilmek ve kullanabilmek.
X
10
Organik tarım alanı ile ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme ve toplumsal, kültürel ve etik sorumluluk bilinci ile projeler üretebilmek.
X
11
Temel yabancı dil bilgisine sahip olarak alanıyla ilgili bilgileri takip edebilmek ve gerekirse meslektaşlarıyla iletişim kurabilmek
12
Organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanmak ve organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilmek.
X
13
Organik tarım alanında araştırma yapmak, elde edilen bilgileri değerlendirmek ve proje hazırlamak, uygulamak ve yönetmek.
X
14
Organik tarım ile ilgili gürev ve sorumluluklarını bilimsel, kültürel, etik ve yasal mevzuata değerlere uygun yapabilmek.
15
Organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, ders ve sınavlar hakkında bilgilendirme Ders materyalinden ilgili konu okunmalı
2 Meteorolojinin tanımı ve alt bilimlerinin anlatımı Ders materyalinden ilgili konu okunmalı
3 Atmosfer bileşimi ve tabakaları I Ders materyalinden ilgili konu okunmalı
4 Atmosfer bileşimi ve tabakaları II Ders materyalinden ilgili konu okunmalı
5 Dünyanın hareketleri ve ışık, enerji, ısı, sıcaklık kavramları hakkında bilgi verme. Ders materyalinden ilgili konu okunmalı
6 Enerji, ısı, sıcaklık kavramlarının tarım açısından önemi Ders materyalinden ilgili konu okunmalı
7 Hava, toprak, bitki ve sıcaklık arasındaki ilişki Ders materyalinden ilgili konu okunmalı
8 Ara Sınav Ders materyalinden ilgili konu okunmalı
9 Tarımsal metoroloji kavramının canlılar üzerine etkileri Ders materyalinden ilgili konu okunmalı
10 Atmosferik nemin tarımsal açıdan, hava neminin ölçümü Ders materyalinden ilgili konu okunmalı
11 Buharlaşma, buharlaşma işlemi ve ölçümleri Ders materyalinden ilgili konu okunmalı
12 Bulutlar ve bulutluluk Ders materyalinden ilgili konu okunmalı
13 Yağış ve yağış şekillerinin tarıma etkileri Ders materyalinden ilgili konu okunmalı
14 Hava basıncı ve ölçümleri, zaman içinde hava basıncının değişimi, hava akımlarının oluşumu (rüzgar) Ders materyalinden ilgili konu okunmalı
15 Konuların genel tekrarı. Ders materyalinden ilgili konu okunmalı
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar